Pakiet Dla Rodziny

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE “WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

wiek przystąpienia:

od 18. (ukończonego) do 66.(nieukończonego) roku życia ubezpieczonego

okres trwania:

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, i przedłuża się na następny, roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.
 • klient zawierający umowę przed 40/55 rokiem życia, w najbliższą rocznicę polisy po ukończeniu 40/55 r. życia będzie miał do wyboru:

        – zachowanie dotychczasowych sum ubezpieczenia za dodatkową składkę
(zgodnie z ofertą obowiązującą  dla osób po 40/55 r. życia)

       – zachowanie dotychczasowej składki z adekwatnym zmniejszeniem sum ubezpieczenia.zachowanie dotychczasowych  sum ubezpieczenia przy wyższej składce (zgodnie z ofertą wysyłaną 45 dni przed rocznicą polisy)

 •  w pierwszą rocznicę zawarcia polisy po ukończeniu 70. r życia umowa ulega rozwiązaniu i może być kontynuowana w Wariancie “Dla Ciebie 66+”
 •  w każdym momencie trwania polisy (po pozytywnym przeprowadzeniu ankiety medycznej) klient ma możliwość zmiany wariantu na wybrany wariant z aktualnie obowiązującej oferty 

opis:

Wypadek czy utrata najbliższej osoby to zdarzenia, które mogą szczególnie skomplikować życie całej rodziny. W takich sytuacjach często pojawiają się problemy finansowe, wynikające na przykład z ograniczonej aktywności zawodowej jednego z rodziców lub nieprzewidzianych wydatków. Warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które ułatwi życie w takich okolicznościach.
Z myślą o Twojej rodzinie przygotowaliśmy specjalne warianty ubezpieczenia WARTA dla Ciebie i Rodziny, które pomogą Wam w wielu trudnych sytuacjach.

Wybierz wariant:
Życie i Zdrowie
Życie
Życie i Zdrowie
 • Życie i Zdrowie
 • Życie
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: Dla Rodziny

wiek przystąpienia: 18-66
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek przy pracy

  śmierć – wypadek przy pracy
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • poważne zachorowanie
 • operacje
 • leczenie specjalistyczne
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

  MAŁŻONEK/PARTNER:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) – zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

  RODZIC UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć rodzica
 • śmierć rodzica – wypadek

  śmierć rodzica – wypadek
 • śmierć rodzica małżonka/partnera
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

  DZIECKO UBEZPIECZONEGO:
 • urodzenie się dziecka(za każde kolejne urodzone dziecko +800 zł)
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  urodzenie się dziecka – wada wrodzona
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • rekonwalescencja
 • śmierć noworodka
 • śmierć
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

  SKŁADKA MIESIĘCZNA:
 • wiek: 18-40
 • wiek: 40-55
 • wiek: 55-66
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: Dla Rodziny

wiek przystąpienia: 18-66
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek przy pracy

  śmierć – wypadek przy pracy
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • poważne zachorowanie
 • operacje
 • leczenie specjalistyczne
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

  MAŁŻONEK/PARTNER:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) – zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

  RODZIC UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć rodzica
 • śmierć rodzica – wypadek

  śmierć rodzica – wypadek
 • śmierć rodzica małżonka/partnera
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

  DZIECKO UBEZPIECZONEGO:
 • urodzenie się dziecka(za każde kolejne urodzone dziecko +800 zł)
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  urodzenie się dziecka – wada wrodzona
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • rekonwalescencja
 • śmierć noworodka
 • śmierć
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

  SKŁADKA MIESIĘCZNA:
 • wiek: 18-40
 • wiek: 40-55
 • wiek: 55-66
Życie i Zdrowie
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  130 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  110 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  75 000
 • śmierć – wypadek

  60 000
 • 35 000
 • 25 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  23 000
 • 10 000
 • 3 000
 • 1 000
 • 1 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  280
 • 60
 • 400
 • 130
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  400
 • 110
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  270
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  210
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 30
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  18 000
 • śmierć – wypadek

  12 000
 • 12 000
 • 6 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  10 000
 • 2 000
 • 30
 • 300
 • 80
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  300
 • 70
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  110
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  110
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  160
 • 30
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 1 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  2 500
 • 1 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  2 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 800
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  2 500
 • 3 000
 • 30
 • 80
 • 1 000
 • 2 000
 • 2 000
 • śmierć – wypadek

  4 000
 • 2 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 71 zł
 • 79 zł
 • 112 zł
Życie
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  130 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  110 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  75 000
 • śmierć – wypadek

  60 000
 • 35 000
 • 25 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  23 000
 • 10 000
 • 3 000
 • 1 000
 • 1 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  280
 • 60
 • 400
 • 130
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  400
 • 110
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  270
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  210
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 30
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  18 000
 • śmierć – wypadek

  12 000
 • 12 000
 • 6 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  -
 • -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  -
 • -
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 1 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  2 500
 • 1 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  2 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 800
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  2 500
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 2 000
 • 2 000
 • śmierć – wypadek

  4 000
 • 2 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 61 zł
 • 69 zł
 • 99 zł
Życie i Zdrowie
PLUS
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  175 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  145 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  110 000
 • śmierć – wypadek

  85 000
 • 55 000
 • 35 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  45 000
 • 15 000
 • 5 000
 • 2 000
 • 2 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  480
 • 80
 • 500
 • 160
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  500
 • 150
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  330
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  440
 • 40
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  30 000
 • śmierć – wypadek

  20 000
 • 20 000
 • 10 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  20 000
 • 3 000
 • 40
 • 400
 • 100
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  400
 • 100
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  140
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  140
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  200
 • 40
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 1 500
 • śmierć rodzica – wypadek

  3 500
 • 1 500
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  3 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 1 000
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  3 000
 • 4 000
 • 40
 • 100
 • 1 000
 • 3 000
 • 3 000
 • śmierć – wypadek

  6 000
 • 3 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 99 zł
 • 111 zł
 • 152 zl
Życie
PLUS
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  175 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  145 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  110 000
 • śmierć – wypadek

  85 000
 • 55 000
 • 35 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  45 000
 • 15 000
 • 5 000
 • 2 000
 • 2 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  480
 • 80
 • 500
 • 160
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  500
 • 150
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  330
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  440
 • 40
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  30 000
 • śmierć – wypadek

  20 000
 • 20 000
 • 10 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  -
 • -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  -
 • -
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 1 500
 • śmierć rodzica – wypadek

  3 500
 • 1 500
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  3 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 1 000
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  3 000
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 3 000
 • 3 000
 • śmierć – wypadek

  6 000
 • 3 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 89 zł
 • 99 zł
 • 139 zł
Życie i Zdrowie
Premium
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  230 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  190 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  155 000
 • śmierć – wypadek

  120 000
 • 80 000
 • 50 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  67 000
 • 25 000
 • 7 000
 • 3 000
 • 3 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  680
 • 100
 • 600
 • 190
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  600
 • 190
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  390
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  290
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  510
 • 50
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  45 000
 • śmierć – wypadek

  30 000
 • 30 000
 • 15 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  30 000
 • 4 000
 • 50
 • 500
 • 120
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  500
 • 130
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  170
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  170
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  240
 • 50
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 2 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  4 500
 • 2 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  4 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 1 200
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  3 500
 • 5 000
 • 50
 • 120
 • 1 000
 • 4 000
 • 4 000
 • śmierć – wypadek

  8 000
 • 4 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 132 zł
 • 147 zł
 • 206 zł
Życie
Premium
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  230 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  190 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  155 000
 • śmierć – wypadek

  120 000
 • 80 000
 • 50 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  67 000
 • 25 000
 • 7 000
 • 3 000
 • 3 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  680
 • 100
 • 600
 • 190
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  600
 • 190
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  390
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  290
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  510
 • 50
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  45 000
 • śmierć – wypadek

  30 000
 • 30 000
 • 15 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  -
 • -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  -
 • -
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 2 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  4 500
 • 2 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  4 500
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 1 200
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  3 500
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4 000
 • 4 000
 • śmierć – wypadek

  8 000
 • 4 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 121 zł
 • 132 zł
 • 179 zł
Życie i Zdrowie
VIP
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  574 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  472 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  447 000
 • śmierć – wypadek

  350 000
 • 295 000
 • 175 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  127 000
 • 120 000
 • 30 000
 • 8 000
 • 8 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  1 225
 • 175
 • 1 000
 • 310
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  1 000
 • 325
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  485
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  485
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  680
 • 100
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  60 000
 • śmierć – wypadek

  40 000
 • 40 000
 • 20 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  40 000
 • 15 000
 • 75
 • 1 000
 • 150
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  1 000
 • 175
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 75
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 4 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  8 000
 • 4 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  8 000
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 2 000
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  4 000
 • 15 000
 • 75
 • 150
 • -
 • 7 500
 • 9 000
 • śmierć – wypadek

  18 000
 • 12 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 312 zł
 • 352 zł
 • 464 zł
Życie
VIP
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  414 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  342 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  317 000
 • śmierć – wypadek

  250 000
 • 205 000
 • 125 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  87 000
 • 80 000
 • 25 000
 • 5 000
 • 5 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  825
 • 125
 • 800
 • 210
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  800
 • 225
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  335
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  335
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  480
 • 60
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  -
 • śmierć – wypadek

  -
 • -
 • 10 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  -
 • -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  -
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  -
 • -
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 3 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  -
 • 3 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  -
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 1 500
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  3 000
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 5 000
 • 6 000
 • śmierć – wypadek

  -
 • 8 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 209 zł
 • 239 zł
 • 295 zł

Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient.

Po zalogowaniu należy potwierdzić swoją tożsamość jedną z poniższych metod:
- ID UFG (bezpieczna usługa, świadczona drogą elektroniczną przy pomocy Portalu Internetowego) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  
- Warta ankieta DOK - załączenie wymaganych dokumentów które zweryfikuje nasz agent (po weryfikacji tożsamości w ciągu 1 dnia roboczego klient otrzyma link służący do zawarcia i opłacenia polisy)

 Film instruktażowy:

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku. Umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być przedłużana na dowolną liczbę okresów.Dla ww. wariantów ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.

Po przekroczeniu 70 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „66 plus”:

Okres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Wariantu „Dla Ciebie 66 Plus - Życie” może trwać do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia, po czym ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana w ramach Wariantu „Dla Ciebie 80 Plus - Życie”.

Ukończony 18 rok życia i nieukończony 55 rok życia:
*dotyczy  „DLA CIEBIE - Życie”


Ukończony 18 rok życia i nieukończony 66 rok życia:
*dotyczy  DLA CIEBIE: „Twoje Życie i Zdrowie”  

Ukończony 66 rok życia i nieukończony 80 rok życia:
Początek odpowiedzialności następuje w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w kolejnym dniu po opłaceniu składki. Za dzień opłacenia składki uznaje się dzień wpływu składki na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia
W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że, ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły dotyczące karencji oraz ciągłości ubezpieczeniowej znajdując się w ogólnych warunkach ubezpieczenia WARTA dla Ciebie i Rodziny).
(Ogólne Warunki Warta dla Ciebie i Rodziny).
Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. Pieniądze z ubezpieczenia zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty lub Twoi najbliżsi poważnie zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.
Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny lub zapewnimy transport medyczny.

Nie wymagamy badań lekarskich, a oświadczenie o stanie zdrowia to tylko kilka pytań**.

Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego.

Wniosek o wypłatę świadczenia złożysz w prosty sposób on-line, a pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz, dzwoniąc pod numer infolinii. Zakres swojej polisy w każdej chwili sprawdzisz w internetowym serwisie Moja Warta.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:


Karta produktu: