Kalkulator OC AC

Zapraszamy do skorzystania z formularza wyliczenia składki. Polisy dostarczamy na terenie całej POLSKI.

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy, aby sprawniej wypełnić formularz i obliczyć składkę zarówno OC, jak i AC.
Wszystkie pola są istotne, a zebranie dokładnych informacji pozwoli nam zaoferować Ci atrakcyjną cenę ubezpieczenia.
Pamiętaj też, że Twoje dane chroni najwyższej klasy szyfrowanie połączeń kluczem SSL.

Dane wykorzystujemy tylko do przygotowania oferty (jeżeli jej nie zaakceptujesz zostaną one usunięte z naszego systemu).
Numer Pesel jest wymagany – na jego podstawie weryfikujemy historię ubezpieczeń w bazie UFG.
  OCAC/KRPakiet: OC + AC/KR

  AC- Autocasco, KR- Kradzież


  Dane pojazdu:


  osobowyciężarowyinny  NA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE POJAZDÓW INNYCH NIŻ SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ CIĘŻAROWE


  używanyfabrycznie nowy

  już zarejestrowanynowo nabyty

  taknie
  Ze względu na konieczność oględzin pojazdu dla ryzyk AC/KR możliwość kalkulacji on-line ograniczona do wskazanego obszaru:


  TakNie
  BRAK MOŻLIWOŚCI KALKULACJI ONLINE.
  ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
  https://warta.pl/web/guest/znajdz-agenta  Warta / HDIinna firma ubezpieczeniowa  dowód rej. pozycja A  dowód rej. pozycja E  np. Fiat Punto  dowód rej. pozycja P.1 (np. 1600 lub 1.6)


  dieselbenzynabenzyna+gazhybryda / elektryczny  dowód rej. pozycja P.2


  KM (konie mechaniczne)KW (kilowaty)  Zaznaczyłeś pojazd: FABRYCZNIE NOWY. Dopuszczalny rok produkcji dla tego rodzaju pojazdu to 2021 lub 2022
  dowód rej. pozycja B (np. 20-01-2013)
  Dowód rej. pozycja S.1  Dowód rej. pozycja F.2  Dowód rej. pozycja G


  brutto (pojazd prywatny)netto (pojazd na firmę)netto+50%VAT
  Wybierz "netto" jeżeli:
  Samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych i odliczasz PEŁEN VAT od wydatków eksploatacyjnych.  Wybierz "netto +50%" jeżeli:
  Samochód jest wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) i odliczasz 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych.


  sedankombihatchbackSUVinne

  35


  Np. Standard, Komfort itp.


  AlufelgiAutomatyczna skrzyniaKlimatyzacjaLakier metalik/perłaRadio z nawigacjąReflektory ksenonoweSkórzana TapicerkaSzyberdachNapęd 4x4inne  krajzagranica

  LEASING
  do kierowania pojazdem BĘDZIE upoważniona osoba (niewymieniona w dowodzie rejestracyjnym), która nie ukończyła 25 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 latanauka jazdytaxiwynajemkierownica po prawej stronie
  ZAZNACZYŁEŚ: KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE


  Ilość właścicieli:

  UWAGA! W przypadku gdy właścicielem jest Bank/Leasing wpisz dane użytkownika (leasingobiorcy).

  123FIRMA


  Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka cywilnaInna
  UWAGA! Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – taryfikacja jak dla osób fizycznych (wpisz dane właściciela).
  UWAGA! Spółka cywilna – taryfikacja jak dla osób fizycznych (zaznacz odpowiednią ilość wspólników -właścicieli a następnie wpisz ich dane).
  Dane właściciela:

  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.

  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Tylko podanie prawidłowego nr PESEL umożliwi nam weryfikację historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane współwłaściciela:


  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane współwłaściciela:


  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane kontaktowe:  na wskazany adres otrzymasz od nas ofertę


  niewymagane  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.  Informacja:
  – Pełnomocnictwami do wykonywania czynności agencyjnych
  – Informacje dot. dystrybutora ubezpieczeń