Kalkulator OC AC

Zapraszamy do skorzystania z formularza wyliczenia składki.

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy, aby sprawniej wypełnić formularz i obliczyć składkę zarówno OC, jak i AC.
Wszystkie pola są istotne, a zebranie dokładnych informacji pozwoli nam zaoferować Ci atrakcyjną cenę ubezpieczenia.
Pamiętaj też, że Twoje dane chroni najwyższej klasy szyfrowanie połączeń kluczem SSL.

Dane wykorzystujemy tylko do przygotowania oferty (jeżeli jej nie zaakceptujesz zostaną one usunięte z naszego systemu).
Numer Pesel jest wymagany – na jego podstawie weryfikujemy historię ubezpieczeń w bazie UFG.
  OCAC/KRPakiet: OC + AC/KR

  AC- Autocasco, KR- Kradzież


  Dane pojazdu:


  osobowyciężarowymotocyklinny  NA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE POJAZDÓW INNYCH NIŻ SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ CIĘŻAROWE

  używanyfabrycznie nowy

  już zarejestrowanynowo nabyty

  Pojazd jest zarejestrowany w PolscePojazd nie zarejestrowany w Polsce

  W przypadku pojazdów które zostaną zarejestrowane w Polsce konieczne jest podanie danych pojazdu wraz z prawidłowym numerem VIN.

  Brak możliwości ubezpieczenia pojazdu który nie zostanie zarejestrowany w Polsce.


  taknie
  Ze względu na konieczność oględzin pojazdu dla ryzyk AC/KR możliwość kalkulacji on-line ograniczona do wskazanego obszaru:


  TakNie

  BRAK MOŻLIWOŚCI KALKULACJI ONLINE.
  ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
  https://warta.pl/web/guest/znajdz-agenta


  Warta / HDIinna firma ubezpieczeniowa


  dowód rej. pozycja A  dowód rej. pozycja E  np. Fiat Punto
  Dowód rej. pozycja S.1  Dowód rej. pozycja F.2  Dowód rej. pozycja G  dowód rej. pozycja P.1 (np. 1600 lub 1.6)


  dieselbenzynabenzyna+gazhybryda / elektryczny  dowód rej. pozycja P.2


  KM (konie mechaniczne)KW (kilowaty)

  dowód rej. pozycja B (np. 20-01-2013)

  Zaznaczyłeś pojazd:

  FABRYCZNIE NOWY. Dopuszczalny rok produkcji dla tego rodzaju pojazdu to 2022 lub 2023


  brutto (pojazd prywatny)netto (pojazd na firmę)netto+50%VAT
  Wybierz

  "netto" jeżeli:
  Samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych i odliczasz PEŁEN VAT od wydatków eksploatacyjnych.

  Wybierz "netto +50%" jeżeli:
  Samochód jest wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) i odliczasz 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych.


  sedankombihatchbackSUVinne

  35


  Np. Standard, Komfort itp.


  AlufelgiAutomatyczna skrzyniaFotel kierowcy regulowany elektrycznieFotel pasażera regulowany elektrycznieKlimatyzacjaLakier metalik/perłaRadio z nawigacjąReflektory ksenonowe/ledSkórzana TapicerkaSzyberdachSystem kamer 360°Napęd 4x4Tempomatinne  LEASING
  do kierowania pojazdem BĘDZIE upoważniona osoba (niewymieniona w dowodzie rejestracyjnym), która nie ukończyła 25 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 latanauka jazdytaxiwynajemkierownica po prawej stronie

  ZAZNACZYŁEŚ:

  KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE


  Ilość właścicieli:

  UWAGA! W przypadku gdy właścicielem jest Bank/Leasing wpisz dane użytkownika (leasingobiorcy).

  123FIRMA


  Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka cywilnaInna
  UWAGA!

  Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – taryfikacja jak dla osób fizycznych (wpisz dane właściciela).

  UWAGA!

  Spółka cywilna – taryfikacja jak dla osób fizycznych (zaznacz odpowiednią ilość wspólników -właścicieli a następnie wpisz ich dane).
  Dane właściciela:

  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.


  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Tylko podanie prawidłowego nr PESEL umożliwi nam weryfikację historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane współwłaściciela:


  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane współwłaściciela:


  w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła zmiana nazwiska
  Dane wymagane do weryfikacji historii ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki weryfikacji masz pewność, że uwzględnimy zniżki wypracowane u innych ubezpieczycieli.
  powyżej 3 latkrócej niż 3 latabrak


  Np. 20-01-2016

  Dodatkowe zniżki:


  Posiadam dziecko do 13 roku życia


  Zawód rolnik

  Jestem rolnikiem i posiadam lub współposiadam gospodarstwo rolne


  Dane kontaktowe:  na wskazany adres otrzymasz od nas ofertę


  niewymagane  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz , przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. (Dane inspektora dostępne na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt)


  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).  Informacja:
  – Pełnomocnictwami do wykonywania czynności agencyjnych
  – Informacje dot. dystrybutora ubezpieczeń