Ubezpieczenie Turystyczne WARTA TRAVEL

Cenisz spokojny wypoczynek i szukasz kompleksowej ochrony w przystępnej cenie?Jeśli tak, to ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL przeznaczone jest właśnie dla Ciebie!

Warta Travel to ubezpieczenie, które zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby podróżować ze spokojną głową.
Polisa chroni Cię w razie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Do podstawowego zakresu ochrony, w którym pokrywamy koszty leczenia, otrzymujesz bezpłatnie pakiet usług assistance, gwarantujący pomoc za granicą, m.in. organizację powrotu do Polski.

 

Warta Travel kodWARTA24

max. dostępna zniżka w Warta Travel
zniżka łączy się z aktualnie obowiązującymi promocjami
✓ kod wielokrotnego użytku
kod aktualny. Zweryfikowany: pon., 24 czerwca 2024

KUP POLISĘ ONLINE

nav-bottom

PEŁNA OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE

Polisa działa podczas podróży zagranicznych na całym świecie, w razie potrzeby zapewniamy pomoc niezależnie od wybranego kierunku. Wystarczy jeden telefon do Centrum Obsługi Klienta.

WYSOKIE SUMY UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA

Gwarantujemy organizację i pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania (także na COVID-19), następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku – nawet do sumy 2 000 000 zł.

TRANSPORT DO POLSKI BEZ LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA

Zapewnimy bezpieczny transport do kraju po wypadku czy leczeniu za granicą – bez żadnych ograniczeń kwotowych.

BEZGOTÓWKOWA LIKWIDACJA SZKÓD ZA GRANICĄ

W razie konieczności leczenia za granicą nie musisz uruchamiać swoich pieniędzy.
W większości przypadków pokryjemy koszty z polisy, bezgotówkowo.

SZEROKI ZAKRES OCHRONY

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia zapewniamy bardzo szeroki zakres ochrony bez dodatkowej dopłaty, np.: pomoc assistance, następstwa aktów terrorystycznych, ratownictwo na wodzie i lądzie.

ZAWSZE PO POLSKU

W trudnych chwilach nie musisz się obawiać bariery językowej. Nasz operator assistance gwarantuje pomoc w języku polskim przez całą dobę w każdym miejscu na świecie.

ZASKAKUJĄCY PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW

Po rozszerzeniu polisy o sporty zimowe oraz dokupieniu ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC zapewniamy zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego oraz zakupu karnetu, a także odpowiadamy za szkody spowodowane przez Ciebie w wypożyczonym sprzęcie.

PAKIET PANDEMIA 
Bez dodatkowych opłat pokryjemy koszty Twojego zakwaterowania i wyżywienia w razie konieczności przebywania w izolatorium (wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2) oraz koszty kwarantanny osób wspólnie z Tobą podróżujących (ubezpieczonych na tej samej polisie) – do 5000 zł na osobę.

PAKIET ŻYWIOŁY
Bez dodatkowych opłat jeżeli w miejscu Twojego pobytu zejdzie lawina, wybuchnie wulkan lub wystąpi tsunami, to pokryjemy koszty transportu do miejsca umożliwiającego Ci powrót do Polski oraz koszty dłuższego pobytu (maks. 5 dni) – do 2000 zł, a także przedłużymy nieodpłatnie okres obowiązywania polisy (o ile zgłosisz to do Centrum Obsługi Klienta Warty).

PAKIET ASYSTENT DOMOWY
Jeżeli podczas pobytu za granicą ulegniesz wypadkowi lub nagle zachorujesz (dotyczy także choroby przewlekłej) i zorganizujemy Ci transport do placówki medycznej w Polsce, to masz dodatkowo możliwość skorzystania z usługi asystenta domowego. Zorganizujemy osobę, która pomoże Tobie lub Twoim bliskim w codziennych obowiązkach, i pokryjemy koszty jej zatrudniania (maks. 2 tyg., do 500 zł).

BOGATY WYBÓR USŁUG ASSISTANCE ZA GRANICĄ
Wszystkie usługi assistance dostępne są w zakresie podstawowym bez dodatkowej składki.

  • Zapewnienie telefonicznego dostępu do lekarza 24/7
  • Zapewnienie transportu ubezpieczonego do kraju, m.in. po zakończonym leczeniu
  • Zorganizowanie wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do domu w przypadku zdarzeń losowych
  • Zorganizowanie poszukiwania i ratownictwa
  • Zorganizowanie powrotu do kraju osób bliskich ubezpieczonego
  • Zorganizowanie kontynuacji podróży po zakończonym leczeniu ubezpieczonego
  • Zorganizowanie zastępczego kierowcy, gdy sam ubezpieczony nie może prowadzić pojazdu
  • Zorganizowanie odwiedzin ubezpieczonego przez osobę bliską
  • Zorganizowanie opieki nad nieletnimi dziećmi
  • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48h bez dodatkowych kosztów
  • Zapewnienie zakwaterowania na czas rekonwalescencji
  • Zapewnienie pomocy tłumacza
   (organizacja i pokrycie kosztów pomocy tłumacza w przypadku konieczności udzielenia pomocy Ubezpieczonemu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, WARTA zapewnia telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w zakresie koniecznym do realizacji pomocy medycznej.)
  • Pakiet PANDEMIA, ŻYWIOŁY, ASYSTENT DOMOWY w cenie

Kupując teraz polisę turystyczną Warta Travel, możesz zadbać też o rzeczy, które pozostawiasz w domu lub mieszkaniu na czas wyjazdu!

Pakiet Bezpieczny Dom to nowa, dodatkowa opcja w polisie z ochroną na wypadek kradzieży z włamaniem. Ochrona obejmuje ruchomości domowe, m.in.: sprzęt elektroniczny i komputerowy, AGD, instrumenty muzyczne, meble, elementy dekoracji wnętrz, odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego.Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel jest skierowane do osób wyjeżdżających za granicę. Osoby przebywające na terenie Polski mogą zawrzeć umowę obowiązującą od dnia następnego, lub jeśli jest taka potrzeba w opcji „od dnia i godziny” (czyli od teraz).  W przypadku osób przebywających poza granicami RP – odpowiedzialność rozpoczyna się najwcześniej od dnia następnego po zawarciu. Zakres podstawowy ubezpieczenia Warta Travel obejmuje:
 • pokrycie kosztów leczenia będących wynikiem:  nagłego zachorowania (w tym również zachorowania na jednostkę chorobową zaliczaną do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – w szczególności Covid-19), następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwego wypadku,
 • zorganizowanie pomocy w ramach szerokiego zakresu usług assistance.
Zakres dodatkowy obejmuje:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • kontynuację leczenia powypadkowego w RP,
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe,
 • pakiet bezpieczny dom.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia to nawet 2 000 000 zł. Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego. Gwarantujemy nielimitowany:
 • transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu,
 • poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie.
  Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:
 • telefoniczna pomoc tłumacza języka angielskiego w sprawach medycznych,
 • przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołania lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
 • zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.
Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.   BAGAŻ PODRÓŻNY Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy. Oznacza to, że wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży, w tym również sprzęt elektroniczny, są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł. Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną. Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży za granicą. Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych. Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.   KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia w Polsce do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji (limit 500 zł) związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP.   ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM POJEŹDZIE Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu samochodu osobowego lub kampera, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji, wypadku komunikacyjnego lub szkody parkingowej, do których dojdzie podczas podróży zagranicznej. Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.
Umożliwiamy rozszerzenie umowy ubezpieczenia Warta Travel o:
 • uprawianie sportów zimowych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku,
 • działania wojenne.
W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. surfing, kitesurfing, windsurfing, pływanie skuterem wodnym, jazda na quadzie, gra w siatkówkę plażową. Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach. Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:
 • górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska  powyżej 3 500 m n.p.m. w tym: wspinaczka przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, trekking powyżej  3 500 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 • wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 • lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 • motorowe: rajdy samochodowe, motocross.
Z ochrony wyłączone są:
 • wyprawy w Himalaje, w tym każdy rodzaj wspinaczki górskiej i trekkingu, bez względu na wysokość n.p.m.,
 • uprawianie  MMA,
 • wyprawy w do stref podbiegunowych.
Rozszerzenie o wykonywanie za granicą pracy o zwiększonym ryzyku dotyczy jedynie wybranych branż – pozostałe prace nie wymagają żadnego rozszerzenia  (np. prace opiekuńcze, prace  w rolnictwie i ogrodnictwie itp.). Rozszerzenia umowy wymaga wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów; Rozszerzenie o działania wojenne dotyczy jedynie krajów, w których  aktualnie są  prowadzone  działania wojenne – w systemach sprzedażowych wprowadzone zostało obligatoryjne rozszerzenie w tych krajach. W zakresie podstawowym, bez konieczności rozszerzenia umowy, znajdują się szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych – tym samym nie ma potrzeby rozszerzenia umowy przy wyjazdach do krajów, w których ogłoszono stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym. PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW W ramach ubezpieczenia Warta Travel, w momencie zakupu rozszerzenia umowy o sporty zimowe i zawarcia dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC, gwarantujemy bezpłatny specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów, obejmujący:
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z limitem 80 zł dziennie max 7 dni,
 • zwrot kosztów karnetu do wysokości 80% wartości karnetu
 • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym z limitem 700 zł.
Zadzwoń po numer +48 502 308 308 Skorzystaj ze strony: warta.pl/wartatravelassistance - umówisz wizytę lekarską online Przez aplikację Facebook Messenger Przez stronę warta.pl/zgloszenie-szkody
Tak, jeśli zachorowanie zagraża życiu osoby bliskiej, uległa ona poważnemu wypadkowi lub dojdzie do jej śmierci, Warta pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.
Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:
 • zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem Warta Travel,
 • odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
 • awaria lub wypadek środka transportu komunikacji autokarowej lub kolejowej, powietrznej albo wodnej,
 • strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.
Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin".
 1. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej? Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 2 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę Warta Travel.
 2. Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb granicznych? Tak, na polisach Warta Travel dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia i usługi assistance związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określonej w umowie ubezpieczenia oraz koszty izolatorium lub kwarantanny do sumy ubezpieczenia 5 000 zł na osobę/ The insurance also includes the cost of medical treatment and assistance services related to a sudden illness with COVID-19 during the travel abroad – within sum insured for medical costs and assistance specified in the insurance contract and costs of isolation or quarantine up to the sum insured of PLN 5,000 per person. Polisa stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i zawarte w niej zapisy są wiążące.
 3. Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia? Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu Warta Travel jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.
 4. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel są pokrywane koszty kwarantanny/ izolatorium? Tak. Warta zorganizuje i pokryje koszty izolacji ubezpieczonego i kwarantanny osób wspólnie podróżujących, ubezpieczonych w ramach tej samej polisy podczas podróży, w okresie ubezpieczenia, po przekroczeniu granicy RP lub kraju stałego zamieszkania. Warta pokrywa koszty noclegów i wyżywienia do limitu 5 000 zł na każdego ubezpieczonego. Pobyt w izolatorium – okres spędzony przez ubezpieczonego w odosobnieniu, udokumentowany pisemną decyzją władz, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego na jednostkę chorobową zaliczaną do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być wykorzystany bądź czas rezerwacji zakończył się w trakcie pobytu w izolatorium. Pobyt na kwarantannie – okres spędzony przez ubezpieczonego w odosobnieniu, udokumentowany pisemną decyzją władz, wynikający z kontaktu z zakażonym ubezpieczonym na tej samej polisie, u którego potwierdzono pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego zachorowanie na jednostkę chorobową zaliczaną do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być wykorzystany bądź czas rezerwacji zakończył się w trakcie kwarantanny.
 5. Czy w sytuacji nagłego zachorowania na COVID-19 niepełnoletniego dziecka Warta pokryje koszty przedłużonego pobytu wraz z dzieckiem dla rodzica lub opiekuna? Czy to świadczenie dotyczy również wychowawców/nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą za granicę na zorganizowany wypoczynek? W sytuacji nagłego zachorowania na COVID–19 niepełnoletniego dziecka pokrywamy koszty noclegów dla rodzica/opiekuna (1 osoba dorosła ubezpieczona na tej samej polisie), który zajmuje się dzieckiem, u którego potwierdzono zachorowanie na koronawirusa i które przebywa w izolatorium/na kwarantannie. Dotyczy to również sytuacji, w której opiekunem będzie wychowawca kolonijny lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem podczas zorganizowanego wyjazdu, jak również jeśli będzie to osoba bliska, inna niż rodzic, której na czas wyjazdu za granicę powierzono opiekę nad dzieckiem (np.: ciocia, wujek, babcia, dziadek itd.). Koszty izolacji dziecka i kwarantanny rodzica lub opiekuna są pokrywane do kwoty 5 000 zł na osobę. W takiej sytuacji Warta zorganizuje i pokryje również koszty późniejszego powrotu do Polski niepełnoletniego dziecka wraz z opiekunem, o ile pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany. Koszty transportu nie wliczają się limitu 5 000 zł związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem ubezpieczonego w związku z kwarantanną lub izolacją.
 6. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel zostaną pokryte koszty testu w kierunku COVID-19? Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach: – jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku, – jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 u ubezpieczonego w związku z podejrzeniem wystąpienia zachorowania oraz u osób wspólnie z nią podróżujących, ubezpieczonych na tej samej polisie, – jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).
 7. Czy ubezpieczenie Warta Travel pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19? Tak, jeśli ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.
 8. Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski lub kraju stałego zamieszkania? W ramach ubezpieczenia Warta Travel organizowany jest transport medyczny ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK) wyłącznie w sytuacji, jeśli stan zdrowia ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne. – Jeśli ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną /izolatorium i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu ubezpieczonego (max 3 doby). Jeśli osoby towarzyszące ubezpieczonemu odbywały kwarantannę w związku z jego zachorowaniem i utraciły powrót to Warta zorganizuje i pokryje koszty ich powrotu do Polski lub kraju stałego zamieszkania. – Jeśli ubezpieczony, po przejściu COVID-19, będzie mógł opuścić placówkę medyczną /izolatorium zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski. – Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID–19 przebywa w szpitalu lub w izolatorium, a osoby wspólnie z nim podróżujące przebywają na kwarantannie, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.
 9. Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu? Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie realizowana z uwzględnieniem wytycznych wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.
 10. Czy Warta pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży ubezpieczonego i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19? Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej lub jeśli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, Warta pokryje koszty powrotu ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.
 11. W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin”? Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach: – zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ ubezpieczony lub osoba bliska ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem Warta Travel, – odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne, – awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej, – strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego, – zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie. Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin”.
 12. Jakich kosztów nie pokrywamy w związku z epidemią COVID -19? Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19: – kosztów profilaktycznych testów na COVID-19, np. na lotnisku po przybyciu do danego kraju czy po powrocie do Polski i kraju stałego zamieszkania, – kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego lub u współuczestnika podróży ubezpieczonego na tej samej polisie Warta Travel, nie stwierdzono COVID-19, – kosztów izolatorium o ile konieczność jego odbycia nie została udokumentowana pisemną decyzją władz oraz potwierdzona pozytywnym wynikiem testu, – kosztów kwarantanny o ile nie doszło do zachorowania współuczestnika podróży ubezpieczonego na tej samej polisie Warta Travel kosztów kwarantanny lub izolatorium (zakwaterowanie i wyżywienie) przekraczających 5 000 zł na osobę ubezpieczoną, – kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki/prewencji i dotyczy osób zdrowych, z negatywnym wynikiem testu na COVID-19, – kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/państwowe, – kosztów zakwaterowania i wyżywienia jeśli kwarantanna/izolatorium są odbywane w pierwotnie przewidzianym miejscu pobytu – hotel, apartament, domek itp., a ubezpieczony nie ponosi w związku z tym dodatkowych, udokumentowanych kosztów.
W ramach ubezpieczenia Warta Travel możliwa jest organizacja pomocy bezgotówkowej, w tym pomocy medycznej czy transportu do placówki medycznej. Koszty leczenia są pokrywane do sumy ubezpieczenia wybranej przez ubezpieczonego podczas zakupu polisy (max. 2 000 000 zł). Usługi assistance np.: doraźna pomoc medyczna, wcześniejszy powrót ubezpieczonego, powrót osób bliskich, opieka nad nieletnimi dziećmi są pokrywane do sumy ubezpieczenia 1 000 000 zł, natomiast transporty medyczne są organizowane przez Centrum Obsługi Klienta Warty i są pokrywane bez limitu sumy ubezpieczenia, czyli do wysokości rzeczywistych kosztów transportu.
Tak, Warta pokrywa koszty transportu niemedycznego rozumiane jako dojazd z miejsca zakwaterowania za granicą do placówki medycznej lub lekarza i powrót po udzieleniu świadczeń, do miejsca zakwaterowania za granicą, do górnego limitu 500 zł na zdarzenie.
Po wypadku istnieje możliwość kontynuacji leczenia po powrocie do Polski, ale tylko w przypadku rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia (koszty leczenia i assistance) o kontynuację leczenia powypadkowego w Polsce. Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł. Rozszerzenie nie obejmuje kontynuacji leczenia Polsce w przypadku, jeśli jest ono konsekwencją nagłego zachorowania za granicą.
Tak, Centrum Obsługi Klienta (COK) organizuje pomoc medyczną dla klienta. Sposób realizacji świadczenia zależy od stanu zdrowia klienta, rodzaju niezbędnej pomocy (np. konieczności wykonania badań specjalistycznych), a także od miejsca i pory zgłoszenia oraz warunków i zasad działania lokalnej służby zdrowia. Jeśli stan zdrowia klienta wymaga natychmiastowej pomocy medycznej klient powinien skontaktować się z pogotowiem ratunkowym dzwoniąc pod lokalny numer alarmowy, a następnie, kiedy będzie to możliwe, skontaktować się z COK.
Koszty ratownictwa nie wyczerpują sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – wchodzą w zakres usług assistance (bez dodatkowych opłat) i są nielimitowane. Przez koszty poszukiwania i ratownictwa rozumiemy zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, o ile ubezpieczony zaginął w czasie podróży zagranicznej w okresie ubezpieczenia. Jeśli klient ulegnie wypadkowi i znana jest jego lokalizacja to przysługuje mu transport z miejsca wypadku do placówki medycznej – np. karetką lub śmigłowcem, w zależności od okoliczności i miejsca zdarzenia. Koszty takiego transportu, również są pokrywane bez limitu w ramach usług assistance.
Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w Polsce. Usługa będzie realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne w Polsce oraz w kraju zdarzenia.
Tak, Warta zapewnia pokrycie kosztów leczenia, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze zdarzeniami po spożyciu alkoholu.
Chodzenie po górach, po wyznaczonych szlakach, nie wymaga rozszerzania umowy o sporty ekstremalne. Jeśli klient uprawiałby wspinaczkę górską przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wspinaczkę lodową, wspinaczkę wysokogórską lub trekking powyżej 3500 m n.p.m., wówczas polisę należy rozszerzyć o sporty ekstremalne. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wyprawy do stref podbiegunowych, a także każdy rodzaj wyprawy w Himalaje (wspinaczka, trekking).
Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca udział własny ubezpieczonego, określona w umowie najmu jednego pojazdu: samochodu osobowego lub kampera (nie starszych niż 10 lat, o masie całkowitej do 3,5 t, przewożących do 9 osób), jaką ubezpieczony w ramach umowy najmu pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego podczas podróży. Ochroną objęte są również szkody parkingowe.
Ochroną objęte są szkody do których doszło podczas: kolizji, wypadku, szkody na parkingu. Za kolizję drogową uznamy każde zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne. O kolizji mówimy wtedy, gdy dochodzi do: 1) zetknięcia, uszkodzenia pojazdu/pojazdów w wyniku tego, że któryś z kierowców nie zachował należytej ostrożności; 2) potrącenia pieszego, uderzenia w zwierzę; 3) zdarzenia z udziałem rowerzysty i innego uczestnika ruchu, zwierzyny; 4) innych sytuacji drogowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (również uszkodzenie opony czy szyby); 5) niegroźnych w skutkach zdarzeń na parkingu, do których zaliczamy: rysy i otarcia karoserii, wgniecenie drzwi lub błotnika, uszkodzenie lusterka bocznego, zbicie reflektora. Wypadek drogowy to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest uszkodzenie pojazdu oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
Nie. Wyczynowe uprawianie sportu jest włączone do zakresu podstawowego bez konieczności rozszerzenia umowy ubezpieczenia. Poza zakresem odpowiedzialności Warty są zdarzenia związane z zawodowym uprawianiem sportu (uprawianie sportu w taki sposób w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem).
W przypadku rozszerzenia umowy o sporty zimowe i wykupienia ubezpieczenia OC klient otrzymuje dodatkowy pakiet korzyści, który obejmuje odpowiedzialność Warty za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim/snowboardowym. W pozostałych przypadkach Warta nie odpowiada za szkody w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowywania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze, z wyjątkiem wyposażenia hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych świadczących usługi turystyczne.
Aby uzyskać pomoc klient musi skontaktować się z COK, które niezwłocznie wyszuka placówkę lub lekarza najbliżej miejsca, w którym przebywa ubezpieczony, z uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb (np. lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista w placówce medycznej) i zarezerwuje pierwszy możliwy termin wizyty. Poinformuje ubezpieczonego o terminie i miejscu wizyty, a po jej realizacji skontaktuje się z placówką, która udzielała pomocy, uzyska rachunek oraz dokumentację medyczną lub jeśli zaistnieje taka konieczność poprosi o to ubezpieczonego. Na tej podstawie zagwarantuje opłacenie kosztów, tak aby klient nie musiał ich pokrywać z własnej kieszeni. Jeśli stan zdrowia ubezpieczonego będzie tego wymagał COK zorganizuje transport. Istnieje możliwość refundacji poniesionych przez klienta kosztów w przypadku indywidualnie wybranego lekarza bądź szpitala. W przypadku gdy klient zgłasza gotowość do pokrycia kosztów swojego leczenia i udaje się do wybranej przez siebie placówki medycznej, konsultant informuje klienta o wymaganych dokumentach w procesie rozpatrywania roszczenia (pełną dokumentację medyczną zawierającą diagnozę, rachunki, dowody potwierdzające okoliczności zdarzenia np. raport policyjny).
Jeśli ubezpieczony zorganizuje sobie pomoc bez powiadomienia COK Warty i sam wybierze placówkę medyczną lub lekarza, będzie się musiał liczyć z opłaceniem kosztów pomocy. Taka konieczność zachodzi również wtedy, kiedy klient musi wykupić leki przepisane przez lekarza. Zdarza się też, że lekarz lub placówka nie chcą przyjąć gwarancji płatności przelewem, ale uregulowania kosztów na miejscu przez klienta. Są to jednak zwykle niewielkie kwoty i klienci mogą je odzyskać, składając stosowny wniosek i dokumenty, w przypadku przyjęcia odpowiedzialności przez Wartę.
Polski świadczeniobiorca przebywający na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA będzie w zakresie zasad finansowania świadczeń traktowany jak obywatel tego państwa, na terenie którego przebywa. Mając na uwadze specyfikę systemów opieki zdrowotnej, funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA, które w zdecydowanej większości przewidują dopłaty do świadczeń za korzystanie z nich, ponoszone bezpośrednio przez osoby ubezpieczone w tych państwach, polski świadczeniobiorca musi być przygotowany na konieczność częściowego ponoszenia kosztów świadczeń tzw. współfinansowanie kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych (udział własny pacjenta, wkład własny, współpłacenie). Koszty te w ramach karty EKUZ nie podlegają refundacji.
W sytuacji posiadania 2 umów na wyjazd, fakt zaistnienia zdarzenia ubezpieczony winien zgłosić do obu ubezpieczycieli. Ubezpieczony decyduje, z której umowy chce skorzystać w ramach usług assistance – tj. organizacji pomocy. Po skorzystaniu z pomocy, w przypadku objęcia ochroną zdarzenia z obu umów, koszty udzielonej pomocy są dzielone pomiędzy ubezpieczycieli proporcjonalnie do sum ubezpieczenia.
Choroba przewlekła to choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach i która była rozpoznana lub leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym objęte są następstwa chorób przewlekłych, przez które rozumiemy powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, nasilenie objawów choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży. Nie pokrywamy kosztów okresowych badań lub profilaktyki związanej z chorobą przewlekłą. Nagłe zaostrzenie się przebiegu takiej choroby ma zwykle poważne skutki, np.: - choroba wieńcowa – atak serca, - nadciśnienie tętnicze – udar mózgu lub atak serca, - cukrzyca – śpiączka cukrzycowa, - astma – ataki duszności wywołany jakimś alergenem, - dyskopatia – wypadnięci dysku, - owrzodzenie dwunastnicy – pęknięcie wrzodu.