Warta Ochrona Kredyt

Ubezpieczenie WARTA OCHRONA w wariancie POD KREDYT to gotowe rozwiązanie, pozwalające na zabezpieczenie kredytu hipotecznego i szybkie dopełnienie wymogów bankowych. Wśród wielu zawiłych formalności kredytowych na pewno docenisz zawieraną na prostych zasadach polisę, ze składką już od 300 zł rocznie.

WARTA OCHRONA W WARIANCIE POD KREDYT TO:

polisa z cesją na bank, dla osób w wieku 18-75 lat

umowa podstawowa: śmierć ubezpieczonego

możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe zdarzenia:

– śmierć w wyniku wypadku,
– trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku wypadku z wypłatą jednorazową,
– trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji z wypłatą jednorazową.

niska składka – już od 300 zł rocznie

brak konieczności wykonywania badań lekarskich (do 300 tys. zł sumy ubezpieczenia)

możliwość wybrania stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia w zależności od potrzeb ubezpieczającego

Wartość spłacanego kredytu z każdym rokiem maleje, dlatego też istnieje możliwość zawarcia umowy
z malejącą sumą ubezpieczenia. Wyższa ochrona zapewniana jest w pierwszych dwóch latach spłaty
kredytu, czyli wtedy, kiedy zobowiązanie maleje wolno. A od 3. roku suma ubezpieczenia maleje w rocznych okresach aż do 40% początkowej wartości sumy ubezpieczenia w ostatnim roku.Wypełnij krótki formularz . Ofertę otrzymasz w ciągu 24h

  wybierz zawód z listy rozwijanej. Jeśli aktualnie nie pracujesz wybierz ostatni bądź wyuczony zawód  Data urodzenia:  (min) 10 000 zł - 300 000 zł (max)  (min) 5 lat - 35 lat (max)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A.. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).
  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ „WARTA” S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z
  przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., w
  tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ
  „WARTA” S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
  IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ „WARTA” S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
  przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ „WARTA” S.A.
  znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.