Warta Dom Kalkulator

Nasz kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania to proste narzędzie umożliwiające Ci poznanie składki ubezpieczenia Twojej nieruchomości. Wystarczy, że wypełnisz formularz, przechodząc kolejno przez kilka prostych kroków a w ciągu 1-2 dni wyślemy na Twój mail naszą ofertę. Polisę możesz zamówić ONLINE.
  Dom jednorodzinnyLokal mieszkalnyW trakcie budowyDom letniskowy


  Działalność gospodarcza powyżej 50% powierzchni budynkuNie jestem właścicielem lecz najemcą nieruchomościBudynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha


  Dom wielorodzinny - więcej niż 4 samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe)Dom wielorodzinny - więcej niż 4 samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe)instalacja fotowoltaiczna/ solarna


  NA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE WSKAZANEGO TYPU NIERUCHOMOŚCI

  W CELU WYLICZENIA SKŁADKI ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
  https://warta.pl/web/guest/znajdz-agenta
  Od wszystkich ryzyk - zdarzenia losowe + kradzieżTylko zdarzenia losowe

  deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja


  TakNie


  TakNie
  Zabezpieczenia wymagane:

  wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem


  Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatemKraty/ szyby (min. P3)/ rolety z certyfikatemSystem alarmowySystem alarmowy z monitoringiem / stały dozórCałodobowy dozór osiedla / budynku wielorodzinnego

  TakNie

  Nieruchomość po remoncie kapitalnym

  Remont kapitalny to naprawa lub wymiana ponad 60% wszystkich podstawowych elementów budowlanych i instalacyjnych.


  NieTak - w TUiR Warta S.A.Tak - w innej firmie ubezpieczeniowej

  Ten sam zakres co na ostatniej polisieInny zakres ubezpieczenia  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


  + wolnostojący garaż lub inny budynek

  Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
  Garaż / Budynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


  + wolnostojący garaż lub inny budynek

  Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
  Garaż / Budynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.

  np. ogrodzenie, brama, chodniki, wiaty itp.

  np. drzewa, krzewy, byliny, trawy zasadzone w gruncie
  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.