Warta Dom Kalkulator

Nasz kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania to proste narzędzie umożliwiające Ci poznanie składki ubezpieczenia Twojej nieruchomości. Wystarczy, że wypełnisz formularz, przechodząc kolejno przez kilka prostych kroków a w ciągu 1-2 dni wyślemy na Twój mail naszą ofertę. Polisę możesz zamówić ONLINE.
Dom jednorodzinnyLokal mieszkalnyW trakcie budowyDom letniskowy

Działalność gospodarcza powyżej 50% powierzchni budynkuNie jestem właścicielem lecz najemcą nieruchomościBudynek palny

ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha


Dom wielorodzinny - więcej niż 4 samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe)
NA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE WSKAZANEGO TYPU NIERUCHOMOŚCI

W CELU WYLICZENIA SKŁADKI ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
https://warta.pl/web/guest/znajdz-agenta
Od wszystkich ryzyk - zdarzenia losowe + kradzieżTylko zdarzenia losowe

deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja


TakNie


TakNie
Zabezpieczenia wymagane:

wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem


Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatemKraty/ szyby (min. P3)/ rolety z certyfikatemSystem alarmowySystem alarmowy z monitoringiem / stały dozórCałodobowy dozór osiedla / budynku wielorodzinnego

TakNie

Nieruchomość po remoncie kapitalnym

Remont kapitalny to naprawa lub wymiana ponad 60% wszystkich podstawowych elementów budowlanych i instalacyjnych.


NieTak - w TUiR Warta S.A.Tak - w innej firmie ubezpieczeniowej

Ten sam zakres co na ostatniej polisieInny zakres ubezpieczeniaWartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


+ wolnostojący garaż lub inny budynek

Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
Garaż / Budynek palny

ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).
Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


+ wolnostojący garaż lub inny budynek

Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
Garaż / Budynek palny

ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.

np. ogrodzenie, brama, chodniki, wiaty itp.

np. drzewa, krzewy, byliny, trawy zasadzone w gruncie
Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż