NNW Szkolne

Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia to ubezpieczenie, które może zastępować NNW oferowane w przedszkolu lub szkole – Ty określasz warunki ubezpieczenia i nie musisz dostosowywać się do propozycji otrzymanej w placówce. Ubezpieczenie dostępne jest dla osób do 26 lat pobierających naukę, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych. Ochroną obejmujemy dzieci uczęszczające do żłobka/przedszkola, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów studiów dziennych.

Posiadanie rocznej ochrony ubezpieczeniowej  w ramach Warta Twoje NNW sprawdzi się jako praktyczne zabezpieczenie działające 24 godziny na dobę, w domu i poza nim.

  • Pakiet dla Ucznia – dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia
ubezpieczenie nnw szkolne online

Ochrona ucznia 24 h na dobę nawet na 50 000 zł.

Pakiet dla Ucznia w Warcie to:

  • ochrona dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia
  • możliwość wyboru przez rodzica sumy ubezpieczenia (nawet 50 000 zł na dziecko)
  • ochrona na dowolne 12 miesięcy, w Polsce i za granicą 365 / 24 / 7
  • ochrona podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych (w tym zajęć sportowych – bez względu na rodzaj uprawianego sportu)
  • zwrot kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych do kwoty 500 PLN (po NW) pokrycie kosztów korepetycji po NW
  • wypłata za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, w tym również w związku z zachorowaniem na COVID-19
  • konkurencyjna składka, przy sumie 40 000 zł – od około 11 zł miesięcznie (rocznie: 133 zł szkoła wyższa, 141 zł przedszkole; 149 zł liceum, technikum, szkoły policealne; 157 zł szkoła podstawowa).

    Co daje NNW w zależności od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia (wypłata przy wybranych sumach ubezpieczenia):

Procent
uszczerbku na zdrowiu
20 000 10 000
złamanie nosa4 %800 400
złamanie zęba stałego (za każdy ząb)1 %200 100
złamanie palca (za każdy palec)1,5 %300 150
złamanie kończyny dolnej (bez palców)5 %1000 500
zwichnięcie/skręcenie stawu skokowego2,6 %520 260
zwichnięcie/skręcenie stawu kolanowego4 %800 400

Przykładowa składka:

Stały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w wyniku NNW20 000 zł10 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych3 000 zł2 500 zł
Zasiłek dzienny40 zł/ dzień20 zł/ dzień
Dzienne świadczenie szpitalne40 zł/ dzień20 zł/ dzień
Koszty leczenia NNW w RP4 000 zł2 000 zł
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego30 000 zł15 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej40 000 zł20 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego1 000 zł1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu200 zł100 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego1 000 zł1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca1 000 zł1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby200 zł200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych500 zł500 zł
Assistance
Składka:
Żłobek / przedszkole:
Szkoła podstawowa:
Liceum/ technikum/szkoła zawodowa/ szkoła policealna:
Szkoła wyższa:
Pozostałe:

72 zł
79 zł
76 zł
68 zł
79 zł

36 zł
42 zł
40 zł
35 zł
42 zł
KUP ONLINE NNW Szkolne