Zielona Karta

Co to jest ZIELONA KARTA?
Zielona Karta to międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego. Towarzystwo wystawiające Zieloną Kartę bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jej posiadacza w kraju gdzie system Zielonej Karty obowiązuje.

Gdzie wymagana jest ZIELONA KARTA?
Obecnie zwykłe, krajowe ubezpieczenie OC jest honorowane w państwach należących do Unii Europejskiej, a także w tych, które podpisały Porozumienie Wielostronne.  Po terytoriach tych państw można poruszać się  bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Porozumienia jednak nie podpisały takie kraje jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja i Ukraina. Na ich terytoriach, krajowe OC nie jest honorowane i zachodzi konieczność posiadania Zielonej Karty.

Poniżej znajduje się lista krajów w których jeździmy z ubezpieczeniem OC oraz w których obowiązuje Zielona Karta:

Kod

Kraj

Zielona Karta

AL

Albania

WYMAGANA

AND

Andora

____

A

Austria

____

AZ

Azerbejdżan

WYMAGANA

B

Belgia

____

BY

Białoruś

WYMAGANA

BIH

Bośnia i Hercegowina

OD 19.X.2020 r. NIEWYMAGANA

BG

Bułgaria

____

HR

Chorwacja

____

CY

Cypr

____

MNE

Czarnogóra

____

CZ

Czechy

____

DK

Dania

____

EST

Estonia

____

FIN

Finalandia

____

F

Francja

____

GR

Grecja

____

E

Hiszpania

____

NL

Holandia

____

IR

Iran

WYMAGANA

IS

Islandia

____

IRL

Irlandia

____

IL

Izrael

WYMAGANA

LT

Litwa

____

L

Luksemburg

____

LV

Łotwa

____

M

Malta

____

MA

Maroko

WYMAGANA

MD

Mołdawia

WYMAGANA

MK

Macedonia

WYMAGANA

D

Niemcy

____

N

Norwegia

____

P

Portugalia

____

PL

Polska

____

RUS

Rosja

WYMAGANA

RO

Rumunia

____

S

Szwecja

____

SRB

Serbia

____

SK

Słowacja

____

SLO

Słowenia

____

CH

Szwajcaria

____

TN

Tunezja

WYMAGANA

TR

Turcja

WYMAGANA

UA

Ukraina

WYMAGANA

H

Węgry

____

GB

Wielka Brytania

____

I

Włochy

____