WARTA OCHRONA

Warta Ochrona to elastyczne ubezpieczenie, które pozwala na pełne zabezpieczenie finansowe siebie oraz najbliższych na wypadek wielu losowych wypadków. Indywidualne warunki, wysokie sumy ubezpieczenia, jedna polisa dla kilku osób – właśnie to wyróżnia nasze ubezpieczenie.

  wybierz zawód z listy rozwijanej. Jeśli aktualnie nie pracujesz wybierz ostatni bądź wyuczony zawód
  Proszę o wstępną ofertę on-lineProszę o kontakt konsultanta w celu dobrania najkorzystniejszej oferty

  UMOWA PODSTAWOWA:  UMOWY DODATKOWE WYPADKOWE:  Śmierć w wyniku wypadku  Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  Powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  Powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku  Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  UMOWY DODATKOWE CHOROBOWE:  Operacja ubezpieczonego  Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby  Poważne zachorowanie ubezpieczonego - zakres podstawowy  Poważne zachorowanie ubezpieczonego - zakres rozszerzony  Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego  Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby  Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego  (min) 5 lat - 35 lat (max)


  Proszę o kontakt telefoniczny w celu omówienia oferty
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A.. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).


  Wyrażam zgodę na otrzymanie od TUiR WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna).
  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ „WARTA” S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z
  przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., w
  tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ
  „WARTA” S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
  IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ „WARTA” S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
  przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ „WARTA” S.A.
  znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.