Pakiet Dla Ciebie 66 PLUS

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE “WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”


wiek przystąpienia:

– ukończenia przez ubezpieczonego 66. roku życia i nieukończenia 80. rok życia,


okres trwania:

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od dnia początku okresu ubezpieczenia, i przedłuża się na następny, roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.
W pierwszą rocznicę zawarcia polisy po ukończeniu 80. roku życia umowa ulega rozwiązaniu i może być kontynuowana w Wariancie „Dla Ciebie 80 Plus”

opis:

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.
Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: Dla Ciebie 66 PLUS

wiek przystąpienia: 66-80
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • operacje - wypadek

  operacje - wypadek
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

  MAŁŻONEK / PARTNER:
 • śmierć
 • śmierć - wypadek

  śmierć - wypadek
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  śmierć - wypadek komunikacyjny
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

  URODZENIE SIĘ WNUKA:
 • za pierwszego i drugiego wnuka
 • za trzeciego i czwartego wnuka
 • za kolejnego wnuka
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna
73 zł
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  33 000
 • śmierć – wypadek

  20 000
 • 10 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  23 000
 • 4 000
 • operacje - wypadek

  800
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  100
 • 30
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  200
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  85
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  20
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  200
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

 • -
 • śmierć - wypadek

  2 500
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  5 000
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

 • 500
 • 250
 • 50
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  TAK
S
89 zł
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  50 000
 • śmierć – wypadek

  31 000
 • 15 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  29 000
 • 5 000
 • operacje - wypadek

  800
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  100
 • 30
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  200
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  85
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  20
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  200
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

 • -
 • śmierć - wypadek

  3 500
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  7 000
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

 • 500
 • 250
 • 50
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  TAK
M
107 zł
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  67 000
 • śmierć – wypadek

  42 000
 • 20 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  35 000
 • 6 000
 • operacje - wypadek

  800
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  100
 • 50
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  200
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  105
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  20
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  200
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

 • -
 • śmierć - wypadek

  5 000
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  10 000
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

 • 500
 • 250
 • 50
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  TAK
L
125 zł
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  78 000
 • śmierć – wypadek

  47 000
 • 22 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  39 000
 • 7 500
 • operacje - wypadek

  800
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  100
 • 50
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  200
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  105
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  20
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  200
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

 • -
 • śmierć - wypadek

  6 500
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  13 000
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

 • 500
 • 250
 • 50
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  TAK
XL
147 zł
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  91 000
 • śmierć – wypadek

  54 000
 • 25 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  42 000
 • 9 000
 • operacje - wypadek

  800
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  100
 • 50
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  200
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  105
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, wypadek

  20
 • ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu - wypadek

  200
 • MAŁŻONEK / PARTNER:

 • 2 000
 • śmierć - wypadek

  10 000
 • śmierć - wypadek komunikacyjny

  18 000
 • URODZENIE SIĘ WNUKA:

 • 200
 • 100
 • 20
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 66 Plus”

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka Kardiologiczna

  TAK


Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient.

Po zalogowaniu należy potwierdzić swoją tożsamość jedną z poniższych metod:
- ID UFG (bezpieczna usługa, świadczona drogą elektroniczną przy pomocy Portalu Internetowego) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  
- Warta ankieta DOK - załączenie wymaganych dokumentów które zweryfikuje nasz agent (po weryfikacji tożsamości w ciągu 1 dnia roboczego klient otrzyma link służący do zawarcia i opłacenia polisy)

 Film instruktażowy:

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku. Umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny roczny okres, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być przedłużana na dowolną liczbę okresów.Dla ww. wariantów ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.

Po przekroczeniu 70 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „66 plus”:

Okres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Wariantu „Dla Ciebie 66 Plus - Życie” może trwać do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia, po czym ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana w ramach Wariantu „Dla Ciebie 80 Plus - Życie”.

Ukończony 18 rok życia i nieukończony 55 rok życia:
*dotyczy  „DLA CIEBIE - Życie”


Ukończony 18 rok życia i nieukończony 66 rok życia:
*dotyczy  DLA CIEBIE: „Twoje Życie i Zdrowie”  

Ukończony 66 rok życia i nieukończony 80 rok życia:
Początek odpowiedzialności następuje w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w kolejnym dniu po opłaceniu składki. Za dzień opłacenia składki uznaje się dzień wpływu składki na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia
W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że, ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły dotyczące karencji oraz ciągłości ubezpieczeniowej znajdując się w ogólnych warunkach ubezpieczenia WARTA dla Ciebie i Rodziny).
(Ogólne Warunki Warta dla Ciebie i Rodziny).
Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. Pieniądze z ubezpieczenia zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty lub Twoi najbliżsi poważnie zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.
Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny lub zapewnimy transport medyczny.

Nie wymagamy badań lekarskich, a oświadczenie o stanie zdrowia to tylko kilka pytań**.

Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego.

Wniosek o wypłatę świadczenia złożysz w prosty sposób on-line, a pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz, dzwoniąc pod numer infolinii. Zakres swojej polisy w każdej chwili sprawdzisz w internetowym serwisie Moja Warta.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:


Karta produktu: