Koronawirus a ubezpieczenie na życie

 1. Czy Warta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w trakcie ogłoszonej epidemii lub pandemii?
  TAK, warunki ubezpieczeń oferowanych przez Wartę nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności w trakcie ogłoszonej epidemii lub pandemii. Wyjątkiem są usługi assistance, które w przypadku ogłoszenia epidemii lub pandemii nie będą realizowane (zgodnie z warunkami ubezpieczenia).

 2. Czy Warta odpowiada za zdarzenia mające miejsce na terenie kraju, do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) nie rekomenduje podróży?
  TAK, Warta obejmuje odpowiedzialnością zdarzenia powstałe na terenie kraju, do którego GIS nie rekomenduje podróży w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem. W obecnej sytuacji należy jednak ograniczać ryzyko zarażenia i bezwzględnie stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. W przypadku umowy dotyczącej pobytu w szpitalu należy upewnić się czy obejmuje ona zakresem terytorialnym kraj, w którym przebywał ubezpieczony.

 3. Czy ubezpieczony otrzyma świadczenie z ubezpieczenia w przypadku pobytu w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem?
  TAK, gdy ubezpieczony trafi do szpitala z objawami i będzie diagnozowany w kierunku obecności wirusa, Warta wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w umowie, na przykład:
  – pobyt trwał przez okres podlegający ochronie (np. minimum 4 dni),
  – nie obowiązuje okres karencji (np. 90 dni od początku okresu odpowiedzialności),
  – szpital, w którym przebywał ubezpieczony, znajduje się na terenie państwa, które jest wskazane w warunkach
  umowy (państwa Unii Europejskiej oraz wybrane kraje spoza Unii np. Wielka Brytania, Szwajcaria, Australia, USA).

 4. Czy ubezpieczony zatrzymany w szpitalu z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, otrzyma świadczenie z ubezpieczenia w przypadku, gdy podejrzenie się nie potwierdzi?
  TAK, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w pkt. 3.

 5. Czy w przypadku choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19) ubezpieczony otrzyma świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania?
  NIE, świadczenie przysługuje tylko w przypadku poważnego zachorowania wskazanego w Katalogu poważnych zachorowań, stanowiącym załącznik do każdej umowy ubezpieczenia obejmującej swym zakresem ryzyko poważnego zachorowania ubezpieczonego. Katalog poważnych zachorowań Warty, podobnie jak innych ubezpieczycieli na rynku, nie obejmuje choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19).

 6. Czy w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19) osoby uprawnione otrzymają świadczenie?
  TAK, warunki ubezpieczenia Warty nie przewidują braku odpowiedzialności w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19). Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w umowie.

 7. Czy w obecnej sytuacji w Polsce (stan zagrożenia epidemicznego) Warta świadczy usługi assistance wskazane w umowie ubezpieczenia?
  TAK, usługi assistance przysługują ubezpieczonemu oraz wskazanym osobom uprawnionym, w zakresie przywidzianym dla „nagłej choroby”, zgodnie z warunkami posiadanej umowy. Jednak w związku z ograniczeniem działalności jednostek medycznych oraz w celu ograniczenia ryzyka zarażenia, częściej organizowane będą Teleporady/Wideoporady, podczas których lekarz postawi diagnozę i w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie.
  Podkreślamy także, że w związku z obecną sytuacją, podejmowane są działania których celem jest ograniczenie ryzyka zarażenia. Ministerstwo Zdrowia oraz GIS wprowadziły m.in. zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. Zasady te obowiązują również operatorów assistance z którymi współpracuje Warta. Operator zbiera dodatkowe oświadczenia od zgłaszającego i w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ma prawo odmówić realizacji usługi. W szczególności, gdy istnieje potrzeba zorganizowania wizyty domowej na terenie RP, klient otrzyma zalecenie aby udać się do szpitala z oddziałem zakaźnym albo skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 8. Czy w przypadku ogłoszenia epidemii lub pandemii w Polsce, Warta będzie świadczyła usługi assistance wskazane w umowie ubezpieczenia?
  NIE, w przypadku ogłoszenia epidemii lub pandemii usługi assistance nie będą realizowane (zgodnie z warunkami ubezpieczenia).
polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż