Analiza potrzeb

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 1 kroku przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia.
  ANALIZA POTRZEB:


  Ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

  Są sytuacje, w których nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Nie odpowiadamy m.in. za wypadki będące skutkiem uprawiania niebezpiecznych sportów lub które miały związek z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji toksycznych. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach nasza odpowiedzialność rozpoczyna się później niż w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie odpowiadamy również za kontynuację leczenia choroby zdiagnozowanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz warunkach ubezpieczeń dodatkowych


  Ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością gromadzenia środków na przyszłośćUbezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)Ubezpieczeniem inwestycyjnym z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
  BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY ONLINE WSKAZANEGO UBEZPIECZENIA. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem pakietowym, zawierającym zdefiniowane zakresy ochrony ubezpieczeniowej (np. ryzyka chorobowe takie jak poważne zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne, operacje lub ryzyka wypadkowe takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, inwalidztwo w wyniku wypadku) i wysokości świadczeń?


  TakNie

  Zwracamy uwagę, że w przypadku ryzyka dotyczącego wypadku przy pracy nie odpowiadamy za zdarzenia będące wynikiem wykonywania wybranych zawodów. Listę zawodów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


  TakNie

  ____________________________________________________

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem umożliwiającym indywidualne dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń?


  TakNie


  TakNie

  TakNie

  (Zwracamy uwagę, że w przypadku umowy dotyczącej Leczenia za granicą nasza odpowiedzialność jest ograniczona jeżeli osoba objęta ochroną nie mieszka na stałe w Polsce.)


  TakNie

  TakNie

  ____________________________________________________

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, na start w dorosłe życie?


  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym kompleksową ochronę w przypadku zachorowania na chorobę nowotworową?


  TakNie

  WARTA DLA CIEBIE I RODZINY


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś zainteresowany również indywidualnym ubezpieczeniem na życie:
  WARTA OCHRONA https://warta24.pl/ubezpieczenie-na-zycie/warta-ochrona/


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś również zainteresowany produktami niedostępnymi w sprzedaży ONLINE. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.