Zamów polisę



  Wprowadź numer oferty:
  Jeśli nie znasz nr oferty wprowadź nr rejestracyjny


  TakNie. Już wybrałem optymalny dla siebie zakres


  TakNie


  Bardzo ważneWażneMało ważne

  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Nasza propozycja to:

  ✓ OC
  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ NNW + NNW Bezpieczna rodzina
  ✓ NNW np. 10 tys. zł
  ✓ NNW np. 5 tys zł
  ✓ Szyby
  ✓ Opony
  ✓ Assistance rozszerzone
  ✓ Szyby
  ✓ Assistance rozszerzone


  WYBIERZ RODZAJ UBEZPIECZENIA:


  OCOC + Autocasco i Kradzież

  OC podstawoweOC rozszerzone

  z ochroną zniżek po 1 szkodzie oraz holowaniem w razie wypadku

  ✓ ASSISTANCE Standard w cenie
  ✓ Ochrona zniżek po jednej szkodzie OC przy wznowieniu polisy (jeżeli opcję zawierała oferta)


  Ochrona zniżek po jednej szkodzie AC przy wznowieniu polisy
  Naprawa blacharska w ASO + części oryginalne

  ZłotyZłoty+

  NNW

  NNW- ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków



  NNW Bezpieczna rodzina 100 000 zł

  100 000 zł = śmierć kierowcy w wyniku wypadku


  EKSTRA 2000

  Ubezpieczenie zapewniające w razie kradzieży pojazdu wypłatę kwoty 2 tys. zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków


  SZYBYOPONYZielona Karta

  Zielona Karta wymagana jest w krajach:

  Rosji, Albanii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Maroku, Mołdawii, Macedonii, Tunezji, Turcji, Ukrainie.



  PŁATNOŚĆ:


  JednorazowaRATY

  UWAGA!!! oferta z płatnością jednorazową zawiera dodatkowy rabat.
  W przypadku wyboru płatności ratalnej skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty.



  TakNie
  W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA RATY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


  Kod otrzymałeś w ofercie ratalnej

  Wybierz ilość rat (zgodnie z ofertą):

  2 raty4 raty




  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:




  Ilość oryginalnych kluczyków:
  Aktualny przebieg:

  Kod promocyjny:
  jeśli posiadasz kod promocyjny wpisz go tu




  DOWÓD REJESTRACYJNY:
  Do zawarcia polisy wymagany jest skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego.
  Dodaj wszystkie strony dowodu rejestracyjnego (format jpg,gif,png, pdf, max. 3MB- większe pliki proszę przesłać bezpośrednio na: kontakt@warta24.pl):



  Wprowadź dane osoby ubezpieczającej:










  Polisę wydrukuję i podpiszę a jej skan lub wyraźne zdjęcie odeślę na adres: kontakt@warta24.plPolisę proszę przesłać kurierem

  Przy dostarczeniu przesyłki kurierskiej istotne jest aby osoba ubezpieczająca w obecności kuriera podpisała polisę

  Kurierzy dostarczają przesyłki przeważnie w ciągu dnia. Istotne jest abyś był pod adresem przy odbiorze przesyłki ponieważ w obecności kuriera należy podpisać polisę.

  INNY ADRES WYSYŁKOWY

  Zaznacz jeśli mamy wysłać polisę na inny adres.

  Adres wysyłkowy:















  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl

  Zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez TUiR WARTA S.A. drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez TUiR WARTA S.A.

  Zaznacz abyśmy mogli za rok przedstawić ofertę kontynuacji polisy:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych (niewymagane):

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od daty wyrażenia zgody lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyżej wskazane dane zostaną udostępnione przez administratora danych temu podmiotowi.

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).




  polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

  Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż