Kontynuacja polisy


Otrzymałeś ofertę kontynuacji ubezpieczenia?
W celu zawarcia polisy w trybie online skorzystaj z poniższego formularza


    po wypełnieniu formularza w ciągu kilku minut (max.  24h) otrzymasz link do zawarcia i opłacenia polisy

 


  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 1 kroku przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia (pytania dotyczą ubezpieczenia pojazdu którego polisę kontynuujesz)


  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Bardzo ważneWażneMało ważne
  Nasza propozycja to:

  ✓ OC

  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ NNW + NNW Bezpieczna rodzina
  ✓ NNW np. 10 tys. zł
  ✓ NNW np. 5 tys zł
  ✓ Szyby
  ✓ Opony
  ✓ Assistance rozszerzone
  ✓ Szyby
  ✓ Assistance rozszerzone
  Jeśli nie masz go pod ręką wpisz nr rejestracyjny


  Wybieram ten sam wariant ubezpieczenia co na ostatniej polisieWybieram inny wariant
  WYBIERZ RODZAJ UBEZPIECZENIA:


  OCOC + Autocasco i Kradzież

  OC podstawoweOC rozszerzone

  z ochroną zniżek po 1 szkodzie oraz holowaniem w razie wypadku

  ✓ ASSISTANCE Standard w cenie
  ✓ Ochrona zniżek po jednej szkodzie OC przy wznowieniu polisy (jeżeli opcję zawierała oferta)


  Ochrona zniżek po jednej szkodzie AC przy wznowieniu polisy
  Naprawa blacharska w ASO + części oryginalne

  ZłotyZłoty+

  ZłotyZłoty+Platynowy

  NNW

  NNW- ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW Bezpieczna rodzina 100 000 zł

  100 000 zł = śmierć kierowcy w wyniku wypadku


  EKSTRA 2000

  Ubezpieczenie zapewniające w razie kradzieży pojazdu wypłatę kwoty 2 tys. zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków


  SZYBYOPONYZielona Karta

  Zielona Karta wymagana jest w krajach:

  Rosji, Albanii, Azerbejdżanie, Białorusi, Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Maroku, Mołdawii, Macedonii, Tunezji, Turcji, Ukrainie.  JednorazowaRATY

  taknie
  W celu przedstawienia oferty na raty uzupełnij adres e-mail oraz numer kontaktowa i naciśnij przycisk wyślij

  2 raty4 raty  Wprowadź dane osoby ubezpieczającej:  Jeżeli wybrana oferta zawiera ubezpieczenie AUTOCASCO wpisz tu aktualny przebieg samochodu.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl


  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez WARTĘ, przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej np. e-mail, sms, informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia związanych z niniejszą (niniejszymi) i kolejnymi umowami ubezpieczenia stanowiącymi jej (ich) kontynuację.

  Zgoda konieczna do zawarcia polisy online:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. Karta IPID) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, klauzul informacyjnych RODO oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez WARTĘ.

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).