Kontynuacja polisy

Otrzymałeś ofertę kontynuacji ubezpieczenia?
W celu zawarcia polisy w trybie online skorzystaj z poniższego formularza  Jeśli nie masz go pod ręką wpisz nr rejestracyjny

  Odpowiedz na kilka prostych pytań które pomogą Ci dobrać optymalne do Ciebie ubezpieczenie:


  TakNie


  Bardzo ważneWażneMało ważne

  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Nasza propozycja to:

  ✓ OC
  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)
  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych
  ✓ NNW + NNW Bezpieczna rodzina
  ✓ NNW np. 10 tys. zł
  ✓ NNW np. 5 tys zł
  ✓ Szyby
  ✓ Opony
  ✓ Assistance rozszerzone
  ✓ Szyby
  ✓ Assistance rozszerzone  Wybieram ten sam wariant ubezpieczenia co na ostatniej polisieWybieram inny wariant

  Wybierz rodzaj ubezpieczenia:

  OC rozszerzoneOC podstawowe

  ✓ ASSISTANCE Standard w cenie
  ✓ Ochrona zniżek po jednej szkodzie OC przy wznowieniu polisy (jeżeli opcję zawierała oferta)

  Zielona Karta

  AC/KR

  Ochrona zniżek po jednej szkodzie AC przy wznowieniu polisy
  Naprawa blacharska w ASO + części oryginalne

  ASSISTANCE: ZłotyZłoty+Platynowy

  NNW

  Wybierz sumę ubezpieczeniową NNW:

  NNW Bezpieczna rodzina 100 000 zł

  SZYBY

  OPONY

  EKSTRA 2000


  JednorazowaRATY


  taknie
  W celu przedstawienia oferty na raty uzupełnij adres e-mail oraz numer kontaktowa i naciśnij przycisk wyślij

  2 raty4 raty


  Wprowadź dane osoby ubezpieczającej:  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl


  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez WARTĘ, przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej np. e-mail, sms, informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia związanych z niniejszą (niniejszymi) i kolejnymi umowami ubezpieczenia stanowiącymi jej (ich) kontynuację.

  Zgoda konieczna do zawarcia polisy online:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. Karta IPID) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, klauzul informacyjnych RODO oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez WARTĘ.

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).

  polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

  Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż