Wypowiedzenie OC -adresy, rodzaje i terminy

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, które zazwyczaj (wyjątki opisane są poniżej) ulega automatycznie przedłużeniu. Warto pamiętać o tym, że trzeba je terminowo wypowiedzieć, o ile planujemy zmianę ubezpieczyciela. Poniżej opisujemy rodzaje wypowiedzeń / odstąpień od OC, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień napisania tego artykułu:

1. ZMIANA UBEZPIECZYCIELA (art. 28 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności.
Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie umowa OC nie odnowi się automatycznie (z mocy ustawy) na kolejne 12 m-cy.

2. WYPOWIEDZENIE NABYWCY (art. 31 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia

3. WYPOWIEDZENIE Z TYTUŁU PODWÓJNEGO UBEZPIECZENIA (art. 28a ust. 1)
Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń.Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną.

Każde wypowiedzenie umowy OC należy złożyć w formie pisemnej, obowiązkowo podając poniższe informacje:

-dane osobowe posiadacza pojazdu wypowiadającego umowę OC,

-dane pojazdu, którego dotyczy wypowiedzenie,

-numer polisy obejmującej wypowiadaną umowę OC,

-potwierdzenie faktu posiadania umowy OC w innym zakładzie, ubezpieczeń (w przypadku wypowiedzenia w trybie art. 28a ust.1),

-odręczny czytelny podpis wypowiadającego.

Pobierz wypowiedzenie:

pdfdoc

 

Gdzie wysłać wypowiedzenie?
Poniżej przestawiamy drogi złożenia wypowiedzenia honorowane przez ubezpieczycieli.
W przypadku wysyłki wypowiedzenia listem poleconym (Poczta Polska) wystarczy potwierdzenie nadania i liczy się data nadania. Korzystając natomiast z drogi e-mailowej polecamy zaznaczyć funkcję automatycznego potwierdzenia odbioru.

Poniższe adres są aktualne na dzień 01.06.2018 r. Adres danego ubezpieczyciela mógł ulec zmianie dlatego należy go weryfikować bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Wypowiedzenie OC Allianz Direct
adres: Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
online na stronie Allianz Direct

Wypowiedzenie OC Aviva
adres: Aviva Skr. Pocztowa 11, 00-800, Warszawa 66
mail: kontakt@aviva.pl

Wypowiedzenie OC AXA Direct
adres: AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
mail: wypowiedzenia@axadirect.pl

Wypowiedzenie OC Benefia
adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
mail: wypowiedzenia@benefia.pl

Wypowiedzenie OC Compensa
adres: Compensa TU S.A.
ul. Rydygiera 21, 01­-793 Warszawa
mail: korespondencja@compensa.pl

Wypowiedzenie OC Ergo Hestia
adres: STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
formularz: https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/

Wypowiedzenie OC Generali
adres: Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
mail: centrumklienta@generali.pl

Wypowiedzenie OC Gothaer
adres: Gothaer TU S.A.
ul. Madalińskiego 20/1B, 02-513 Warszawa
mail: kontakt@gothaer.pl

Wypowiedzenie OC Interrisk
adres: InterRisk TU S.A.
ul. Noakowskiego 22, 00­-668 Warszawa
mail: wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

Wypowiedzenie OC Liberty Ubezpieczenia
adres: Liberty Ubezpieczenia
ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
mail: bok@lu.pl

Wypowiedzenie OC Link4
adres: Link4 TU S.A.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
mail: bok@link4.pl

Wypowiedzenie OC mBank
adres: BRE Ubezpieczenia TU S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
mail: bok@breubezpieczenia.pl

Wypowiedzenie OC MTU
adres: MTU STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
mail: kontakt@mtu.pl

Wypowiedzenie OC PROAMA
adres: Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin
mail: doradcy@proama.pl

Wypowiedzenie OC PZU
adres: PZU S.A.
ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
mail: kontakt@pzu.pl

Wypowiedzenie OC TUW TUZ
adres: Centrala TUW TUZ
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
mail: centrala@tuz.pl

Wypowiedzenie OC UNIQA
adres: UNIQA TU na Życie S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
mail: centrala@uniqa.pl

Wypowiedzenie OC WARTA, HDI
adres: TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
mail: wypowiedzeniaOC@warta.pl

 

 
 

 

 

 

 

polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż