Wypowiedzenie OC – rodzaje i terminy

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, które zazwyczaj (wyjątki opisane są poniżej) ulega automatycznie przedłużeniu. Warto pamiętać o tym, że trzeba je terminowo wypowiedzieć, o ile planujemy zmianę ubezpieczyciela. Poniżej opisujemy rodzaje wypowiedzeń / odstąpień od OC, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień napisania tego artykułu:

1. ZMIANA UBEZPIECZYCIELA (art. 28 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności.
Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie umowa OC nie odnowi się automatycznie (z mocy ustawy) na kolejne 12 m-cy.

2. WYPOWIEDZENIE NABYWCY (art. 31 ust. 1)
Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia

3. WYPOWIEDZENIE Z TYTUŁU PODWÓJNEGO UBEZPIECZENIA (art. 28a ust. 1)
Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń.Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną.

Każde wypowiedzenie umowy OC należy złożyć w formie pisemnej, obowiązkowo podając poniższe informacje:

-dane osobowe posiadacza pojazdu wypowiadającego umowę OC,

-dane pojazdu, którego dotyczy wypowiedzenie,

-numer polisy obejmującej wypowiadaną umowę OC,

-potwierdzenie faktu posiadania umowy OC w innym zakładzie, ubezpieczeń (w przypadku wypowiedzenia w trybie art. 28a ust.1),

-odręczny czytelny podpis wypowiadającego.

Pobierz wypowiedzenie:

pdfdoc

 

polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż