Ubezpieczenie z cesją na bank

Jak wynika z Ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych, w ubiegłym roku Polacy zaciągnęli prawie 200 tys. kredytów. Liczba składanych wniosków stale rośnie. Banki pamiętają o swoim zabezpieczeniu i często wymagają od klientów polisy na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, od stycznia do sierpnia 2017 r. wpłynęło ponad 278 tys. wniosków o kredyt hipoteczny. Natomiast już w 2018 jest ich aż o 7 % więcej. Wszyscy chcemy mieszkać „na swoim”. Jeśli na zakup mieszkania nie pozwalają własne środki finansowe, coraz częściej decydujemy się na kredyt.

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank

Cesja jest to umowa przeniesienia przez Ubezpieczonego praw do świadczeń/odszkodowania z umowy ubezpieczenia na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (np. bank).

W przypadku, gdy WARTA jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub jego części, zostanie ono wypłacone nie Ubezpieczonemu, a osobie trzeciej, na rzecz której dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia (np. bankowi).

Za zgodą cesjonariusza wypłata odszkodowania może nastąpić na rzecz ubezpieczonego.

Skorzystaj z naszej oferty ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank
Kalkulator Warta Dom / Mieszkanie


Ubezpieczenie na życie z zabezpieczeniem kredytu

W ramach polisy Warta Ochrona dostępna jest już oferta specjalna „pod kredyt”.  Aby skorzystać z oferty Klient musi być kredytobiorcą i wskazać bank jako uposażonego.

Zakres ochrony został dostosowany do wymogów banków dla umów kredytowych, czyli zawiera ryzyka konieczne dla takich umów:

  • Umowa podstawowa (obowiązkowa): śmierć ubezpieczonego
  • Umowy dodatkowe: śmierć w następstwie wypadku, trwałe inwalidztwo w następstwie wypadku, niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych są równe sumie ubezpieczenia dla ryzyka śmierci, ale nie wyższe niż limity maksymalne dla poszczególnych umów.

Roczna składka minimalna w opcji „pod kredyt” to zaledwie 300 zł rocznie.
Skorzystaj z naszej oferty ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank
więcej informacji znajdziesz na stronie: WARTA OCHRONA