Pakiet VIP

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”wiek przystąpienia:

od 18. (ukończonego) do 66.(nieukończonego) roku życia ubezpieczonego

okres trwania: 

– w pierwszą rocznicę zawarcia polisy po ukończeniu 70. roku życia umowa ulega rozwiązaniu i może być kontynuowana w Wariancie “Dla Ciebie 55+”

– w pierwszą rocznicę zawarcia polisy po ukończeniu 50. roku życia sumy ubezpieczeniowe ulegają zmianie zgodnie z ofertą przeznaczoną do osób powyżej 50 lat

 
Wybierz wariant:
Dla osób do 50 r. życia
Dla osób powyżej 50 r. życia
Dla osób do 50 r. życia
 • Dla osób do 50 r. życia
 • Dla osób powyżej 50 r. życia
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: VIP

wiek przystąpienia: 18-50
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  śmierć w wyniku wypadku przy pracy
 • śmierć w wyniku wypadku

  śmierć w wyniku wypadku
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • śmierć
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  inwalidztwo w wyniku wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku
 • wystąpienie poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
 • operacje
 • leczenie specjalistyczne (katalog rozszerzony metod leczenia specjalistycznego)
 • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

  RODZIC UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć rodzica
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

  śmierć rodzica w wyniku wypadku
 • śmierć rodzica małżonka/partnera
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

  śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

  MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć małżonka/partnera
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

  inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:zawał serca, udar mózgu
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

  DZIECKO UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć dziecka
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

  śmierć dziecka w wyniku wypadku
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną
 • śmierć noworodka
 • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: VIP

wiek przystąpienia: 51-66
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  śmierć w wyniku wypadku przy pracy
 • śmierć w wyniku wypadku

  śmierć w wyniku wypadku
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • śmierć
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  inwalidztwo w wyniku wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku
 • wystąpienie poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
 • operacje
 • leczenie specjalistyczne (katalog rozszerzony metod leczenia specjalistycznego)
 • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

  RODZIC UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć rodzica
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

  śmierć rodzica w wyniku wypadku
 • śmierć rodzica małżonka/partnera
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

  śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

  MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć małżonka/partnera
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

  inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:zawał serca, udar mózgu
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

  dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

  DZIECKO UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć dziecka
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

  śmierć dziecka w wyniku wypadku
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną
 • śmierć noworodka
 • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby
 • dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
Dla Ciebie Życie
199 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  394 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  322 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  297 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  230 000
 • 185 000
 • 105 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  87 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  825
 • 20 000
 • 125
 • 800
 • 210
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  800
 • 225
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  480
 • 60
 • 4 000
 • 4 000
 • 80 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
Dla Ciebie Życie
199 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  319 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  247 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  247 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  180 000
 • 160 000
 • 80 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  87 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  800
 • 20 000
 • 125
 • 800
 • 210
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  800
 • 225
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  480
 • 60
 • 4 000
 • 4 000
 • 80 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
Dla Rodziny
Życie
239 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  414 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  342 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  317 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  250 000
 • 205 000
 • 125 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  87 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  825
 • 25 000
 • 125
 • 800
 • 210
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  800
 • 225
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  480
 • 60
 • 5 000
 • 5 000
 • 80 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 3 000
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

 • 3 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • 10 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 6 000
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

 • 8 000
 • 1 500
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  3 000
 • 5 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
Dla Rodziny
Życie
239 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  339 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  267 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  267 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  200 000
 • 180 000
 • 100 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  87 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  800
 • 25 000
 • 125
 • 800
 • 210
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  800
 • 225
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  335
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  480
 • 60
 • 5 000
 • 5 000
 • 80 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 3 000
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

 • 3 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • 10 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 6 000
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

 • 8 000
 • 1 500
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  3 000
 • 5 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
Dla Rodziny
Życie i Zdrowie
362 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  574 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  472 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  447 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  350 000
 • 295 000
 • 175 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  127 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  1 225
 • 30 000
 • 175
 • 1 000
 • 310
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  1 000
 • 325
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  485
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  485
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  680
 • 100
 • 8 000
 • 8 000
 • 120 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 4 000
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

  8 000
 • 4 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

  8 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • 20 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  40 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  60 000
 • 40 000
 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

  40 000
 • 15 000
 • 75
 • 1 000
 • 150
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  1 000
 • 175
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

  250
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

  250
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 75
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 9 000
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

  18 000
 • 12 000
 • 2 000
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  4 000
 • 7 500
 • 15 000
 • 75
 • 150
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
Dla Rodziny
Życie i Zdrowie
362 / miesiąc
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

  499 000
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  397 000
 • śmierć w wyniku wypadku przy pracy

  397 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  300 000
 • 270 000
 • 150 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  127 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  1 200
 • 30 000
 • 175
 • 1 000
 • 310
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  1 000
 • 325
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  485
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

  485
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

  680
 • 100
 • 8 000
 • 8 000
 • 120 000
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 4 000
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku

  8 000
 • 4 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku

  8 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • 20 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  40 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  60 000
 • 40 000
 • inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku

  40 000
 • 15 000
 • 75
 • 1 000
 • 150
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  1 000
 • 175
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny

  250
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek przy pracy

  250
 • dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS:wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 75
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 9 000
 • śmierć dziecka w wyniku wypadku

  18 000
 • 12 000
 • 2 000
 • urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

  4 000
 • 7 500
 • 15 000
 • 75
 • 150
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK

Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient.

Po zalogowaniu należy potwierdzić swoją tożsamość jedną z poniższych metod:
- ID UFG (bezpieczna usługa, świadczona drogą elektroniczną przy pomocy Portalu Internetowego) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  
- Warta ankieta DOK - załączenie wymaganych dokumentów które zweryfikuje nasz agent (po weryfikacji tożsamości w ciągu 1 dnia roboczego klient otrzyma link służący do zawarcia i opłacenia polisy)

 Film instruktażowy:


Dla ww. wariantów ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.

Po przekroczeniu 71. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „55 plus”:

W przypadku wybrania przez ubezpieczającego Wariantu „Twoje Zycie 55 Plus” ochrona ubezpieczeniowa względem ubezpieczonego kończy się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 80 lat.
Ukończony 18 rok życia i nieukończony 56 rok życia:
*dotyczy  „DLA CIEBIE - Życie”,  „DLA CIEBIE - Życie Plus”


Ukończony 18 rok życia i nieukończony 66 rok życia:
*dotyczy  DLA CIEBIE: „Twoje Życie i Zdrowie”,  „Twoje Życie i Zdrowie Plus”  

Ukończony 55 rok życia i nieukończony 71 rok życia:
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu oznaczonym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela. W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

Okresy karencji wynoszą:

 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, renty w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierć małżonka lub partnera, śmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierć dziecka, osierocenia dziecka, śmierć noworodka, powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjny, świadczenia pomocowego po udarze mózgu, świadczenia pomocowego po zawale serca, leczenia specjalistycznego dziecka, operacji dziecka, powikłania operacji dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny (KP_WDC/01/2021) 3 w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyka ubezpieczeniowego drugiej opinii medycznej ubezpieczonego, drugiej opinii medycznej dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • Ponadto do ww. okresów ograniczenia odpowiedzialności, zalicza się okres opłacania składki z poprzednich umów grupowego ubezpieczenia, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym ubezpieczycielem.
Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. Pieniądze z ubezpieczenia zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty lub Twoi najbliżsi poważnie zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.
Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny lub zapewnimy transport medyczny.

Nie wymagamy badań lekarskich, a oświadczenie o stanie zdrowia to tylko trzy pytania**. Dodatkowo, dzienne świadczenie szpitalne wypłacamy bez względu na wcześniejszą historię chorób.

Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego.

Wniosek o wypłatę świadczenia złożysz w prosty sposób on-line, a pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz, dzwoniąc pod numer infolinii. Zakres swojej polisy w każdej chwili sprawdzisz w internetowym serwisie WartaNet.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:


Karta produktu: