Pakiet VIP

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

wiek przystąpienia: od 18. (ukończonego) do 66.(nieukończonego)
okres trwania: po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie “Twoje Życie 55 Plus”
VIP


POKAŻ PAKIET MEDYCZNY

ZAMÓW POLISĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU!!

ZAMÓW ONLINE


Czy już wybrałeś najlepszy dla siebie wariant czy życzysz sobie abyśmy przeprowadzili analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia?

Dokonałem już wyboruProszę o analizę

Aby przejść do formularza analizy potrzeb przejdź na stronę:
https://warta24.pl/ubezpieczenie-na-zycie/analiza-potrzeb/
Po wypełnieniu formularza w ciągu 1-2 dni roboczych otrzymasz naszą propozycję.Oświadczam, ze odmówiłem udzielenia odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadoma/y, ze odmowa ta ograniczyła zakres informacji na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe

Twoje Życie VIPŻycie Rodziny VIPŻycie i Zdrowie Rodziny VIP

INNY ADRES WYSYŁKOWY

Adres wysyłkowy:


adres prywatnyfirmawybierz zawód z listy rozwijanej. Jeśli aktualnie nie pracujesz wybierz ostatni bądź wyuczony zawód

małżeńskimnieformalnymnie przebywam

Dane partnera:

1234
Osoba upoważniona do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmierci:
Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


1 OSOBA:

2 OSOBA:


Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


1 OSOBA:

2 OSOBA:

3 OSOBA:


Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


1 OSOBA:

2 OSOBA:

3 OSOBA:

4 OSOBA:

Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy:
a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej wnioskopolisy nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub innej podobnej placówce;
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od dnia podpisania wnioskopolisy, nie chorowałem/am i nie choruję na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekła niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

Czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, arytmia, nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamica nerek, torbielowatość nerek, nadnercze, przewlekłe choroby układu moczowego, astma, chroniczny bronchit, gruźlica, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczka, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczka, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, borelioza, AIDS, zakażenie wirusem HIV, choroby układowe tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, rumień guzowaty, osteoporoza, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie stawów i kości?
TakNie


Czy obecny stan zdrowia Pan/i wymaga systematycznej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia operacyjnego?
TakNie


Czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?
TakNie

NIESTETY ZE WZGLĘDU POZYTYWNĄ ODPOWIEDŹ W ANKIECIE MEDYCZNEJ PAKIET VIP JEST NIEDOSTĘPNY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia:

Dane będą pochodziły ze złożonych dokumentów i oświadczeń oraz od podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane będą przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w oparciu o profilowanie w sposób zautomatyzowany i
podejmowanie zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że decyzje dotyczące wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia będą podejmowane przez system informatyczny, bez
wpływu człowieka. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych o stanie zdrowia znajdujących się w składanych przeze mnie dokumentach i oświadczeniach. Dla przykładu, niektóre choroby
mogą wiązać się z wyższym ryzykiem zgonu i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa lub możemy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do
zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
Wyrażam zgodę na występowanie przez TUnŻ „WARTA” S.A., do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, o udzielenie informacji dotyczących mojego
stanu zdrowia i udostępnienie dokumentacji medycznej związanej z moim leczeniem oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o nazwach i adresach
świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, w celu i w zakresie
potrzebnym do realizacji umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszej wnioskopolisy (w tym ustalenia przyczyn śmierci, prawa do świadczenia i jego wysokości).

___________________________________________________________________________

Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A.. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez TUnŻ „WARTA” S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ „WARTA” S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., w
tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ
„WARTA” S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ „WARTA” S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ „WARTA” S.A.
znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.

 

Jak wygląda procedura zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient. Logując się na platformę numerem PESEL, klient dołącza skany niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia dwóch dokumentów (dowód osobisty + np. prawo jazdy), następnie po naszej weryfikacji dokumentów w kilku prostych krokach przejdzie proces akceptacji warunków umowy (zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „ZAWIERAM I PŁACĘ” oraz opłaceniu pierwszej składki przez ePłatności).

 

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.
Po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „55 plus”.

 

W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 66 roku życia.

 

Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskopolisa została złożona do Warty i po opłaceniu pierwszej składki (do 14. dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia).

W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

Okresy karencji wynoszą:

  • 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka

 

  • 6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci małżonka, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

 

  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnukaW przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy o zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9.
    ———————————————————————————————————-
    W przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy oraz do okresu 10 miesięcy, o których mowa powyżej, zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia.

 

Informacje o ubezpieczeniu + Ogólne Warunki

 

Oferujemy innowacyjny Program Ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny.
Zabezpiecza on przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować całą rodzinę. Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

Każdy z nas chce zabezpieczenia dla swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Co jednak zrobić, gdy nie mamy dostępu do ofert grupowych, a nasze dochody nie pozwalają nam na zakup standardowego ubezpieczenia na życie? To proste – warto sięgnąć po ofertę Warta dla Ciebie i Rodziny.

Poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich bliskich na wypadek utraty zdrowia, długiego leczenia, czy utraty pracy, a w konsekwencji utraty źródła dochodu, jest celem nie tylko osób posiadających dzieci, ale także osób samotnych. Odpowiedzią na te oczekiwania są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń grupowych dostępne w dużych firmach. Jednak w przypadku małych firm lub wykonywania wolnych zawodów albo gdy sami jesteśmy mikroprzedsiębiorcami takie rozwiązania są dla nas niedostępne. W tym kontekście szczególnie istotnym może okazać się rozwiązanie proponowane przez Wartę.

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób indywidualnych, w przystępnej cenie, gwarantujące zakres ubezpieczenia dostępny dotychczas tylko w ramach ubezpieczeń grupowych. Przywileje takie jak wypłata środków z okazji narodzin dziecka, czy wsparcie finansowe w przypadku śmierci bliskiej osoby są teraz dostępne praktycznie dla każdego. W zależności od indywidualnych potrzeb polisa może zostać odpowiednio dopasowana i zapewnić zabezpieczenie w różnych sytuacjach życiowych. Warta przygotowała ofertę zarówno dla osób, które chcą zadbać o swoją rodzinę, jak i dla tych, które nie posiadają rodziny, ale zależy im na zabezpieczeniu finansowym na wypadek np. utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie gwarantuje wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwych zdarzeń lub choroby, co może być szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody. Dodatkowo w przypadku zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłaty świadczeń w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewniają ponadstandardowe wysokości świadczeń.

Istotnym jest przejrzysty i prosty proces przygotowania polisy. Przystąpienie do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny nie wymaga żadnej ankiety medycznej, którą standardowo należy wypełnić przy zawarciu klasycznej umowy indywidualnej.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem Warty dla Ciebie i Rodziny jest cena, która jest stała i niezależna od wieku.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:

Karta produktu:

 

 

 

Zakres i Cena (zestawienie wszystkich wariantów)

 

Pobierz zestawienie wszystkich wariantów:

 

 

polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż