Pakiet Singiel

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”


wiek przystąpienia: od 18. (ukończonego) do 66.(nieukończonego)
okres trwania: po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie “Twoje Życie 55 Plus”

opis:
Twoja niezależność pozwala Ci realizować życiowe pasje i marzenia. Wszystkie plany może jednak skomplikować wypadek lub choroba. W takich sytuacjach nie zawsze możemy liczyć na wsparcie bliskich, dlatego warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które ułatwi Ci życie w nowych okolicznościach.
Z myślą o Tobie przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia, które pomoże Ci w wielu trudnych sytuacjach.


  PAKIET PODSTAWOWYPAKIET SPAKIET MPAKIET L


  POKAŻ PAKIET MEDYCZNY


  18-4041-5556-66Bez pakietu dodatkowego

  ZAMÓW POLISĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU!!

  ZAMÓW ONLINE


  Czy już wybrałeś najlepszy dla siebie wariant czy życzysz sobie abyśmy przeprowadzili analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia?

  Dokonałem już wyboruProszę o analizę

  Aby przejść do formularza analizy potrzeb przejdź na stronę:
  https://warta24.pl/ubezpieczenie-na-zycie/analiza-potrzeb/
  Po wypełnieniu formularza w ciągu 1-2 dni roboczych otrzymasz naszą propozycję.


  Wybrałeś produkt:
  Warta Dla Ciebie i Rodziny SINGIEL Pakiet Podstawowy


  Wybrałeś produkt:
  Warta Dla Ciebie i Rodziny SINGIEL Pakiet S


  Wybrałeś produkt:
  Warta Dla Ciebie i Rodziny SINGIEL Pakiet M


  Wybrałeś produkt:
  Warta Dla Ciebie i Rodziny SINGIEL Pakiet L  Wariant "Twoje Życie" dostępny tylko do 56 roku życia


  Twoje Życie i ZdrowieTwoje Życie


  Bez rozszerzeniaPlus

  Polisę chcę rozszerzyć o dodatkowe pakiety

  18-4041-5556-66

  Dostępne pakiety (zaznacz te która ma obejmować polisa):


  WYPADEK


  ZDROWIE PLUS

  WYMAGANIA:

  ✓ Nie jestem w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej

  ✓ Nie została u mnie zdiagnozowana choroba nowotworowa

  ✓ Nie byłem leczony/leczona z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego , białaczki, chłoniaka


  AKTYWNI

  ZDROWIE DZIECKA

  AKTYWNE DZIECKO


  Twoje dane:


  INNY ADRES WYSYŁKOWY

  Adres wysyłkowy:


  adres prywatnyfirma

  Wybierz z listy najbardziej zbliżony zawód do obecnie wykonywanego. Możesz skorzystać z wyszukiwarki nad listą zawodów.

  1234
  Osoba upoważniona do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmierci:
  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


  1 OSOBA:

  2 OSOBA:


  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:


  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):


  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:

  4 OSOBA:

  Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)


  W ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania wnioskopolisy nie przebywałem na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 31 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, ciąży lub porodu lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)


  Nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, ośrodku rehabilitacyjnym, Domu Pomocy Społecznej

  Nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności

  Nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcie wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)

  Nie jestem zakażony koronawirusem (SARS-CoV-2/COVID-19), nie przebywam na kwarantannie, nie zlecono mi wykonania testu na obecność COVID-19, nie oczekuję na wynik testu na obecność COVID-19
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia:

  Dane będą pochodziły ze złożonych dokumentów i oświadczeń oraz od podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane będą przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w oparciu o profilowanie w sposób zautomatyzowany i
  podejmowanie zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że decyzje dotyczące wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia będą podejmowane przez system informatyczny, bez
  wpływu człowieka. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych o stanie zdrowia znajdujących się w składanych przeze mnie dokumentach i oświadczeniach. Dla przykładu, niektóre choroby
  mogą wiązać się z wyższym ryzykiem zgonu i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa lub możemy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do
  zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
  Wyrażam zgodę na występowanie przez TUnŻ „WARTA” S.A., do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, o udzielenie informacji dotyczących mojego
  stanu zdrowia i udostępnienie dokumentacji medycznej związanej z moim leczeniem oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o nazwach i adresach
  świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, w celu i w zakresie
  potrzebnym do realizacji umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszej wnioskopolisy (w tym ustalenia przyczyn śmierci, prawa do świadczenia i jego wysokości).


  Oświadczam, ze odmówiłem udzielenia odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadoma/y, ze odmowa ta ograniczyła zakres informacji na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe

  ___________________________________________________________________________

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A.. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ „WARTA” S.A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez TUnŻ „WARTA” S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ „WARTA” S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z
  przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., w
  tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ
  „WARTA” S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
  IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ „WARTA” S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ „WARTA” S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
  przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ „WARTA” S.A.
  znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.


  Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient.

  Po zalogowaniu należy potwierdzić swoją tożsamość jedną z poniższych metod:
  - ID UFG (bezpieczna usługa, świadczona drogą elektroniczną przy pomocy Portalu Internetowego) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  
  - Warta ankieta DOK - załączenie wymaganych dokumentów które zweryfikuje nasz agent (po weryfikacji tożsamości w ciągu 1 dnia roboczego klient otrzyma link służący do zawarcia i opłacenia polisy)

   Film instruktażowy:


  Dla ww. wariantów ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.

  Po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „55 plus”:

  W przypadku wybrania przez ubezpieczającego Wariantu „Twoje Zycie 55 Plus” ochrona ubezpieczeniowa względem ubezpieczonego kończy się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 80 lat.
  Ukończony 18 rok życia i nieukończony 56 rok życia:
  *dotyczy  SINGIEL „Twoje Życie”,  „Twoje Życie Plus”


  Ukończony 18 rok życia i nieukończony 66 rok życia:
  *nie dotyczy  SINGIEL „Twoje Życie”,  „Twoje Życie Plus”  

  Ukończony 55 rok życia i nieukończony 70 rok życia:
  W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

  Okresy karencji wynoszą:

  • 2 miesiące w przypadku: drugiej opinii medycznej ubezpieczonego
  • 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka
  • 6 miesięcy w przypadku:śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć małżonka lub partnera, śmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierć dziecka, osierocenia dziecka, śmierć noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, świadczenia pomocowego po udarze mózgu, leczenia specjalistycznego dziecka, operacji dziecka, powikłania operacji dziecka
  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka W przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy oraz do okresu 10 miesięcy, o których mowa powyżej, zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia.
  Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. Pieniądze z ubezpieczenia zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty lub Twoi najbliżsi poważnie zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.
  Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny lub zapewnimy transport medyczny.

  Nie wymagamy badań lekarskich, a oświadczenie o stanie zdrowia to tylko trzy pytania**. Dodatkowo, dzienne świadczenie szpitalne wypłacamy bez względu na wcześniejszą historię chorób.

  Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego.

  Wniosek o wypłatę świadczenia złożysz w prosty sposób on-line, a pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz, dzwoniąc pod numer infolinii. Zakres swojej polisy w każdej chwili sprawdzisz w internetowym serwisie WartaNet.


  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:


  Karta produktu:
  Pobierz zestawienie wszystkich wariantów:
  polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

  Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż