Pakiet Dla Ciebie 55 PLUS

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE “WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”
 


wiek przystąpienia:

– ukończenia przez ubezpieczonego 55. roku życia i nieukończenia 71. rok życia,
lub
– ukończenia przez ubezpieczonego 71. rok życia i nieukończenia 80. roku życia, w przypadku
podpisania oświadczenia: Oświadczam, że w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia posiadam umowę grupowego ubezpieczenia na życie lub umowę indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie, z której wystąpię lub zrezygnuję do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia wskazanego we wnioskopolisie


okres trwania:

W pierwszą rocznicę zawarcia polisy po ukończeniu 80. roku życia umowa ulega rozwiązaniu i może być kontynuowana w Wariancie „Dla Ciebie 80 Plus – Życie”

opis:

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.
Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: Dla Ciebie 55 Plus – Życie
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • śmierć w wyniku wypadku

  śmierć w wyniku wypadku
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  inwalidztwo w wyniku wypadku
 • śmierć
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku
 • urodzenie się wnuka
  1) za pierwszego i drugiego wnuka
  2) za trzeciego i czwartego wnuka
  3) za każdego kolejnego wnuka
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
 • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

  MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć małżonka/partnera
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna
Podst.
71 /m-c
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  33 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  20 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  23 000
 • 10 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  100
 • 30
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  200
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  85
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  20
 • 1) 500
  2) 250
  3) 50
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  800
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  200
 • 4 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  2 500
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  5 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  TAK
S
87 /m-c
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  50 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  31 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  29 000
 • 15 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  100
 • 30
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  200
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  85
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  20
 • 1) 500
  2) 250
  3) 50
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  800
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  200
 • 5 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  3 500
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  3 500
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  TAK
M
103 /m-c
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  67 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  42 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  35 000
 • 20 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  100
 • 50
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  200
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  105
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  20
 • 1) 500
  2) 250
  3) 50
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  800
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  200
 • 6 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  5 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  10 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  TAK
L
119 /m-c
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  78 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  47 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  39 000
 • 22 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  100
 • 50
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  200
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  105
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  20
 • 1) 500
  2) 250
  3) 50
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  800
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  200
 • 7 500
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  6 500
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  13 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  TAK
XL
141 /m-c
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

  91 000
 • śmierć w wyniku wypadku

  54 000
 • inwalidztwo w wyniku wypadku

  42 000
 • 25 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku

  100
 • 50
 • dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku

  200
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

  105
 • dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku

  20
 • 1) 200
  2) 150
  3) 20
 • operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku

  800
 • ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

  200
 • 9 000
 • MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO:

 • 2 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku

  10 000
 • śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

  18 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus"

  TAK
 • Pakiet medyczny Teleopieka kardiologiczna

  TAK


Po wypełnieniu formularza w terminie max 1 dnia roboczego Klient na adres e-mail otrzyma link do platformy eKlient.

Po zalogowaniu należy potwierdzić swoją tożsamość jedną z poniższych metod:
- ID UFG (bezpieczna usługa, świadczona drogą elektroniczną przy pomocy Portalu Internetowego) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  
- Warta ankieta DOK - załączenie wymaganych dokumentów które zweryfikuje nasz agent (po weryfikacji tożsamości w ciągu 1 dnia roboczego klient otrzyma link służący do zawarcia i opłacenia polisy)

 Film instruktażowy:


Dla ww. wariantów ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.

Po przekroczeniu 71. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „55 plus”:

W przypadku wybrania przez ubezpieczającego Wariantu „Twoje Zycie 55 Plus” ochrona ubezpieczeniowa względem ubezpieczonego kończy się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 80 lat.
Ukończony 18 rok życia i nieukończony 56 rok życia:
*dotyczy  „DLA CIEBIE - Życie”,  „DLA CIEBIE - Życie Plus”


Ukończony 18 rok życia i nieukończony 66 rok życia:
*dotyczy  DLA CIEBIE: „Twoje Życie i Zdrowie”,  „Twoje Życie i Zdrowie Plus”  

Ukończony 55 rok życia i nieukończony 71 rok życia:
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu oznaczonym we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela. W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

Okresy karencji wynoszą:

 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, renty w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierć małżonka lub partnera, śmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierć dziecka, osierocenia dziecka, śmierć noworodka, powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową, zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjny, świadczenia pomocowego po udarze mózgu, świadczenia pomocowego po zawale serca, leczenia specjalistycznego dziecka, operacji dziecka, powikłania operacji dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyk ubezpieczeniowych: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny (KP_WDC/01/2021) 3 w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • W przypadku ryzyka ubezpieczeniowego drugiej opinii medycznej ubezpieczonego, drugiej opinii medycznej dziecka – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia oznaczonego we wnioskopolisie albo w aneksie do wnioskopolisy jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki na rachunek ubezpieczyciela.
 • Ponadto do ww. okresów ograniczenia odpowiedzialności, zalicza się okres opłacania składki z poprzednich umów grupowego ubezpieczenia, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym ubezpieczycielem.
Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. Pieniądze z ubezpieczenia zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty lub Twoi najbliżsi poważnie zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.
Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny lub zapewnimy transport medyczny.

Nie wymagamy badań lekarskich, a oświadczenie o stanie zdrowia to tylko trzy pytania**. Dodatkowo, dzienne świadczenie szpitalne wypłacamy bez względu na wcześniejszą historię chorób.

Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego.

Wniosek o wypłatę świadczenia złożysz w prosty sposób on-line, a pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz, dzwoniąc pod numer infolinii. Zakres swojej polisy w każdej chwili sprawdzisz w internetowym serwisie WartaNet.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:


Karta produktu: