powrót do oferty

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Pakiet: Dla Rodziny

wiek przystąpienia: 18-66
 • UBEZPIECZONY:

  UBEZPIECZONY:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek przy pracy

  śmierć – wypadek przy pracy
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • poważne zachorowanie
 • operacje
 • leczenie specjalistyczne
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

  MAŁŻONEK/PARTNER:
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  śmierć – wypadek komunikacyjny
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • śmierć – zawał serca lub udar mózgu
 • śmierć
 • niezdolność do pracy – wypadek

  niezdolność do pracy – wypadek
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – choroba
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) – zawał serca, udar mózgu
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –rekonwalescencja, choroba lub wypadek
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

  RODZIC UBEZPIECZONEGO:
 • śmierć rodzica
 • śmierć rodzica – wypadek

  śmierć rodzica – wypadek
 • śmierć rodzica małżonka/partnera
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

  DZIECKO UBEZPIECZONEGO:
 • urodzenie się dziecka(za każde kolejne urodzone dziecko +800 zł)
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  urodzenie się dziecka – wada wrodzona
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – choroba*
 • pobyt w szpitalu (za dzień) – wypadek*
 • rekonwalescencja
 • śmierć noworodka
 • śmierć
 • śmierć – wypadek

  śmierć – wypadek
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

  SKŁADKA MIESIĘCZNA:
 • wiek: 18-40
 • wiek: 40-55
 • wiek: 55-66
Życie i Zdrowie
VIP
 • UBEZPIECZONY:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny przy pracy

  574 000
 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  472 000
 • śmierć – wypadek przy pracy

  447 000
 • śmierć – wypadek

  350 000
 • 295 000
 • 175 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  127 000
 • 120 000
 • 30 000
 • 8 000
 • 8 000
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%) – wypadek

  1 225
 • 175
 • 1 000
 • 310
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  1 000
 • 325
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  485
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  485
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  680
 • 100
 • MAŁŻONEK/PARTNER:

 • śmierć – wypadek komunikacyjny

  60 000
 • śmierć – wypadek

  40 000
 • 40 000
 • 20 000
 • niezdolność do pracy – wypadek

  40 000
 • 15 000
 • 75
 • 1 000
 • 150
 • pobyt w szpitalu na OIOM-ie,jednorazowe – wypadek

  1 000
 • 175
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek przy pracy

  250
 • pobyt w szpitalu PLUS (za dzień) –wypadek komunikacyjny przy pracy

  370
 • 75
 • RODZIC UBEZPIECZONEGO:

 • 4 000
 • śmierć rodzica – wypadek

  8 000
 • 4 000
 • śmierć rodzica małżonka/partnera – wypadek

  8 000
 • DZIECKO UBEZPIECZONEGO:

 • 2 000
 • urodzenie się dziecka – wada wrodzona

  4 000
 • 15 000
 • 75
 • 150
 • -
 • 7 500
 • 9 000
 • śmierć – wypadek

  18 000
 • 12 000
 • Pakiet medyczny w wariancie „Dla Rodziny”

  TAK
 • SKŁADKA MIESIĘCZNA:

 • 312 zł
 • 352 zł
 • 464 zł


  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 1 kroku przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia.


  Ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

  Są sytuacje, w których nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Nie odpowiadamy m.in. za wypadki będące skutkiem uprawiania niebezpiecznych sportów lub które miały związek z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji toksycznych. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach nasza odpowiedzialność rozpoczyna się później niż w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie odpowiadamy również za kontynuację leczenia choroby zdiagnozowanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz warunkach ubezpieczeń dodatkowych


  Ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością gromadzenia środków na przyszłośćUbezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)Ubezpieczeniem inwestycyjnym z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
  BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA OFERTY ONLINE WSKAZANEGO UBEZPIECZENIA. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.

  Czy jesteś zainteresowany/a szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmującym ryzyka chorobowe i wypadkowe, z wysokościami świadczeń dopasowanymi przez zakład ubezpieczeń do różnych potrzeb w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia? Ryzyka chorobowe to m.in. poważne zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne, operacje oraz wypłata z tytułu urodzenia dziecka, natomiast ryzyka wypadkowe to na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, inwalidztwo w wyniku wypadku.


  TakNie

  Zwracamy uwagę, że w przypadku ryzyka dotyczącego wypadku przy pracy nie odpowiadamy za zdarzenia będące wynikiem wykonywania wybranych zawodów. Listę zawodów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem umożliwiającym indywidualne dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń?


  TakNie


  TakNie

  TakNie

  (Zwracamy uwagę, że w przypadku umowy dotyczącej Leczenia za granicą nasza odpowiedzialność jest ograniczona jeżeli osoba objęta ochroną nie mieszka na stałe w Polsce.)


  TakNie

  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, na start w dorosłe życie?


  TakNie

  Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym kompleksową ochronę w przypadku zachorowania na chorobę nowotworową?


  TakNie

  WARTA DLA CIEBIE I RODZINY


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś również zainteresowany/a indywidualnym ubezpieczeniem na życie:
  WARTA OCHRONA https://warta24.pl/ubezpieczenie-na-zycie/warta-ochrona/


  Z przeprowadzonej analizy wynika że jesteś również zainteresowany/a produktami niedostępnymi w sprzedaży ONLINE. W celu przedstawienia oferty zapraszamy do naszych biur gdzie będziemy mogli przedstawić najlepiej dopasowany produkt do twoich potrzeb.


  18-4041-5556-6061-66

  Polisę chcę rozszerzyć o dodatkowe pakiety

  zaznacz i sprawdź o jakie dodatkowe pakiety możesz rozszerzyć polisę

  Dostępne pakiety:


  RENTA

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet RENTA</b></i>  3 lata5 lat10 lat

  700 zł1000 zł1200 zł

  Dane osoba uprawnionej do pakietu dodatkowego Renta:  CHOROBY CYWILIZACYJNE

  zaznacz i sprawdź szczegóły

  WYMAGANIA:

  ✓ W ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie miałem/am wskazania w kierunku diagnostyki lub nie jestem w trakcie diagnostyki (z wyjątkiem badań profilaktycznych), hospitalizacji, operacji lub innego leczenia medycznego z powodu następujących schorzeń: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, kamicy dróg żółciowych, osteoporozy, depresji, alergicznej astmy oskrzelowej, choroby tarczycy wymagającej leczenia operacyjnego.
  ✓ W ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie lub leczyłem/am się z powodu następujących chorób: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, kamicy dróg żółciowych, osteoporozy, depresji, alergicznej astmy oskrzelowej, choroby tarczycy wymagającej leczenia operacyjnego.


  <b><i>zamawiam: Pakiet CHOROBY CYWILIZACYJNE</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  ZDROWIE PLUS

  zaznacz i sprawdź szczegóły

  WYMAGANIA:

  ✓ Nie byłem/am i nie jestem obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, nie została u mnie zdiagnozowana choroba nowotworowa, nie byłem/a leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka
  ✓ W ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie wykonywałem/am lub nie zalecono mi wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi
  ✓ W ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie lub nie leczę się lub w trakcie diagnostyki z powodu: w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopatii, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek
  ✓ W ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz nie zlecił mi dalszą diagnostykę lub nie leczę się po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, USG, RTG, EKG

  BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA JEDNOCZEŚNIE PAKIETÓW ONKOLOGICZNY/KARDIOLOGICZNY + ZDROWIE PLUS


  <b><i>zamawiam: Pakiet ZDROWIE PLUS</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  KARDIOLOGICZNY

  zaznacz i sprawdź szczegóły


  WYMAGANIA:

  ✓ W ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie zdiagnozowano u mnie lub nie leczę się lub w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopati, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek.
  ✓ W ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz nie zlecił mi dalszą diagnostykę lub nie leczę się po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, usg, RTG, EKG

  BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA JEDNOCZEŚNIE PAKIETÓW ONKOLOGICZNY/KARDIOLOGICZNY + ZDROWIE PLUS


  <b><i>zamawiam: Pakiet KARDIOLOGICZNY</b></i>

  spełniam powyższe wymagania  ONKOLOGICZNY

  zaznacz i sprawdź szczegóły


  WYMAGANIA:

  ✓ Nie byłem/am i nie jestem obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, czy została u Pana/Pani zdiagnozowana choroba nowotworowa, oraz czy był/a Pan/Pani leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka
  ✓ W ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy nie wykonywałem/am lub nie zalecono mi wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi

  BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA JEDNOCZEŚNIE PAKIETÓW ONKOLOGICZNY/KARDIOLOGICZNY + ZDROWIE PLUS


  <b><i>zamawiam: Pakiet ONKOLOGICZNY</b></i>

  spełniam powyższe wymagania
  DRUGA OPINIA MEDYCZNA

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet DRUGA OPINIA MEDYCZNA</b></i>  NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY</b></i>  ŻYCIE PLUS

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet ŻYCIE PLUS</b></i>  DLA RODZICA ORAZ RODZICA MAŁŻONKA/PARTNERA

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet DLA RODZICA ORAZ RODZICA MAŁŻONKA/PARTNERA</b></i>  DZIECKO

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet DZIECKO</b></i>  AKTYWNI

  zaznacz i sprawdź szczegóły  <b><i>zamawiam: Pakiet AKTYWNI</b></i>


  Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy:


  TakNie


  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  TakNie

  Niestety aktualny stana zdrowia uniemożliwia zawarcie polisy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TUnŻ „WARTA” S.A. moich danych osobowych o stanie zdrowia:

  Dane będą pochodziły ze złożonych dokumentów i oświadczeń oraz od podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane będą przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
  Wyrażam zgodę na występowanie przez TUnŻ WARTA S.A., do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, o udzielenie informacji dotyczących mojego stanu zdrowia i udostępnienie dokumentacji medycznej związanej z moim leczeniem oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszej wnioskopolisy (w tym ustalenia przyczyn śmierci, prawa do świadczenia i jego wysokości).

  Początek ubezpieczenia:  wybierz datę

  Twoje dane:


  INNY ADRES KORESPONDENCYJNY

  Adres korespondencyjny:


  adres prywatnyfirma

  Wybierz z listy najbardziej zbliżony zawód do obecnie wykonywanego (możesz skorzystać z wyszukiwarki nad listą zawodów):

  małżeńskimnieformalnymnie przebywam

  Dane partnera:

  1234

  Osoba upoważniona do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmierci:

  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  3 OSOBA:  Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń w przypadku Twojej śmieci (% świadczeń możesz zmienić. Suma % musi wynieść 100):

  1 OSOBA:  2 OSOBA:  3 OSOBA:  4 OSOBA:
  ___________________________________________________________________________

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUnŻ WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail, sms/mms).

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do zawaria polisy w trybie zdalnym. Jeśli chcesz zawrzeć taką polisę, wyraź zgodę.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUnŻ WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUnŻ WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji ,WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez TUnŻ WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUnŻ WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli TUnŻ WARTA S.A. uzyskało od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TUnŻ WARTA S.A., w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TUnŻ WARTA S.A.. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
  IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby TUnŻ WARTA S.A. podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. TUnŻ WARTA S.A. dba o Pani/Pana dane osobowe,
  przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły, w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez TUnŻ WARTA S.A.
  znajdują się w „Klauzulach dotyczących przetwarzania danych osobowych” dostępnych u agenta oraz na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.