Kontakt

SZKODY:

ZGŁOŚ SZKODĘ

DOŚLIJ DOKUMENTY

OBSŁUGA POLIS:

Zgłoś sprzedaż pojazdu

WYPOWIEDZENIE OC

OFERTA KONTYNUACJI

Formularz kontaktowy:
  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.)

  OBSŁUGUJEMY ONLINE KLIENTÓW  Z CAŁEJ POLSKI

   

  ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH BIUR

  Ubezpieczenia Chrzanów WARTA HDI

  ul. Garncarska 21
  32-500 Chrzanów
  734 048 734

  UWAGA: Nie wykonujemy kalkulacji ubezpieczenia przez telefon

  Ubezpieczenia Jaworzno WARTA HDI

  pl. św. Jana 12
  43-600 Jaworzno
  880 880 365

  UWAGA: Nie wykonujemy kalkulacji ubezpieczenia przez telefon