Karta EKUZ czy Ubezpieczenie?

Polisa turystyczna a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (porównanie)

kartaeurop

Czy wiesz, że karta EKUZ uprawnia nas jedynie do korzystania z publicznego systemu służby zdrowia w krajach UE/EFTA. Co oznacza to w praktyce? Otóż, w wielu miejscach Europy dostęp do publicznych gabinetów, przychodni czy szpitali jest bardzo utrudniony (np. w Grecji). To jednak nie jedyne ograniczenie karty EKUZ.
Poniższa analiza potwierdza, że wyjazd tylko z kartą EKUZ to zdecydowanie za mało. Naszym klientom wybierającym się do krajów UE zalecamy łączenie dwóch form ubezpieczenia – EKUZ oraz polisa.

CENA ZAKUPU:
EKUZ: Bezpłatna
POLISA: Cena uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia i rejonu, w który się wybieramy. Cena polisy to koszt od około 3 zł/doba.

POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA I LEKARSTW
EKUZ: Pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają umowy z odpowiednikiem naszego NFZ. Refundacja tylko niektórych lekarstw. W wielu krajach obowiązuje tzw. współodpłatność (część pieniędzy za leczenie musimy pokryć z własnej kieszeni).
POLISA: Pełne pokrycie kosztów lekarstw i kosztów leczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową

TRANSPORT DO POLSKI  (Koszt transportu medycznego do Warszawy wyniesie w przybliżeniu: z Wiednia – 20 tys. zł, z Genewy czy Paryża – 40 tys. zł, z Chorwacji – 45 tys. zł, z Barcelony – 65 tys. zł)

EKUZ: Transport do Polski nie jest pokrywany w ramach EKUZ
POLISA: Polisa pokrywa transport medyczny lub transport zwłok do kraju.

OBSZAR DZIAŁANIA
EKUZ: Obowiązuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
POLISA: Cały świat

DODATKOWE ŚWIADCZENIA
EKUZ: Brak
POLISA:
– następstwa nieszczęśliwych wypadków;
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
– koszty ratownictwa i poszukiwania;
– ubezpieczenie bagażu; i inne.

KUP POLISĘ ONLINE

obrazekkupon

TWÓJ KOD: WARTA24
1. Zapisz swój kod promocyjny
2. Wejdź na stronę online.warta.pl
3. Wybierz ubezpieczenie, uzupełnij dane, wpisz Twój kod promocyjny.