OC przewoźnika drogowego
  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:


  OC przewoźnika w ruchu krajowymOC przewoźnika w ruchu zagranicznym

  + przewozy do krajów Wspólnoty Państw Niepodległych

  Dane firmy:  Jeżeli firma jeszcze jest niezarejestrowana wpisz BRAK

  Informacja o szkodowości:

  W ostatnich 3 latach
  TakNie


  W przypadku jeżeli należysz do kilku zrzeszeń wymień je wszystkie


  Ciągniki Siodłowe  Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t.  Samochody ciężarowe o DMC poniżej 3,5 t.
  wszystkimi pojazdami  za 1 przewóz - przewoźne, wynagrodzenie  na każde zdarzenie


  EURUSD

  Ochrona towaru w obejmująca:


  ZaładunekWyładunek

  Dodatkowe klauzule:


  Klauzula 1: Rabunek

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)


  Klauzula 2: Kontener

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera


  Klauzula 3: Żywe zwierzęta

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas przewozu żywych
  zwierząt  Rodzaj przewożonych towarów:  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wymień i wpisz jaki udział %


  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,00-805 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.