Pakiet VIP

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

wiek przystąpienia: od 18. (ukończonego) do 66.(nieukończonego)
okres trwania: po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie “Twoje Życie 55 Plus”

VIP

POKAŻ PAKIET MEDYCZNYZAMÓW POLISĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU!!
ZAMÓW ONLINE

WYBIERZ WARIANT UBEZPIECZENIA:
Twoje Życie VIPŻycie Rodziny VIPŻycie i Zdrowie Rodziny VIP

Imię i nazwisko

Numer pesel:

Numer dowodu:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica i numer:

INNY ADRES WYSYŁKOWY

Adres wysyłkowy:
adres prywatnyfirma

Zawód/Zatrudnienie:

Adres email

Numer telefonu

Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń:
1. Imię, Nazwisko: Pesel:
2. Imię, Nazwisko: Pesel:
3. Imię, Nazwisko: Pesel:
4. Imię, Nazwisko: Pesel:

Dodatkowe osoby, uwagi:

Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy:
a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej wnioskopolisy nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub innej podobnej placówce;
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od dnia podpisania wnioskopolisy, nie chorowałem/am i nie choruję na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekła niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

Czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, arytmia, nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamica nerek, torbielowatość nerek, nadnercze, przewlekłe choroby układu moczowego, astma, chroniczny bronchit, gruźlica, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczka, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczka, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, borelioza, AIDS, zakażenie wirusem HIV, choroby układowe tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, rumień guzowaty, osteoporoza, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie stawów i kości?
TakNie

Czy obecny stan zdrowia Pan/i wymaga systematycznej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia operacyjnego?
TakNie

Czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?
TakNie

NIESTETY ZE WZGLĘDU POZYTYWNĄ ODPOWIEDŹ W ANKIECIE MEDYCZNEJ PAKIET VIP JEST NIEDOSTĘPNY

 

Jak wygląda procedura zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Po wybraniu wariantu ubezpieczenia Klient otrzymuje do podpisania wnioskopolisę. Po jej podpisaniu otrzymuje dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia.

 

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia.

 

W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

W zależności od Pakietu umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia. Po przekroczeniu 80. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”

 

Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

 • Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskopolisa została złożona do Warty i po opłaceniu pierwszej składki do 14. dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia.W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

  Okresy karencji wynoszą:

  • 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka

   

  • 6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci małżonka, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

   

  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnukaW przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy o zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9.
   ———————————————————————————————————-
   W przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy oraz do okresu 10 miesięcy, o których mowa powyżej, zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia.

 

Informacje o ubezpieczeniu + Ogólne Warunki

 

Oferujemy innowacyjny Program Ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny.
Zabezpiecza on przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować całą rodzinę. Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

Każdy z nas chce zabezpieczenia dla swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Co jednak zrobić, gdy nie mamy dostępu do ofert grupowych, a nasze dochody nie pozwalają nam na zakup standardowego ubezpieczenia na życie? To proste – warto sięgnąć po ofertę Warta dla Ciebie i Rodziny.

Poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich bliskich na wypadek utraty zdrowia, długiego leczenia, czy utraty pracy, a w konsekwencji utraty źródła dochodu, jest celem nie tylko osób posiadających dzieci, ale także osób samotnych. Odpowiedzią na te oczekiwania są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń grupowych dostępne w dużych firmach. Jednak w przypadku małych firm lub wykonywania wolnych zawodów albo gdy sami jesteśmy mikroprzedsiębiorcami takie rozwiązania są dla nas niedostępne. W tym kontekście szczególnie istotnym może okazać się rozwiązanie proponowane przez Wartę.

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób indywidualnych, w przystępnej cenie, gwarantujące zakres ubezpieczenia dostępny dotychczas tylko w ramach ubezpieczeń grupowych. Przywileje takie jak wypłata środków z okazji narodzin dziecka, czy wsparcie finansowe w przypadku śmierci bliskiej osoby są teraz dostępne praktycznie dla każdego. W zależności od indywidualnych potrzeb polisa może zostać odpowiednio dopasowana i zapewnić zabezpieczenie w różnych sytuacjach życiowych. Warta przygotowała ofertę zarówno dla osób, które chcą zadbać o swoją rodzinę, jak i dla tych, które nie posiadają rodziny, ale zależy im na zabezpieczeniu finansowym na wypadek np. utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie gwarantuje wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwych zdarzeń lub choroby, co może być szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody. Dodatkowo w przypadku zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłaty świadczeń w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewniają ponadstandardowe wysokości świadczeń.

Istotnym jest przejrzysty i prosty proces przygotowania polisy. Przystąpienie do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny nie wymaga żadnej ankiety medycznej, którą standardowo należy wypełnić przy zawarciu klasycznej umowy indywidualnej.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem Warty dla Ciebie i Rodziny jest cena, która jest stała i niezależna ani od wieku.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:

 

Zakres i Cena (zestawienie wszystkich wariantów)

 

Pobierz zestawienie wszystkich wariantów:

 

polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż