Warta Dla Ciebie i Rodziny

SPRAWDŹ CENĘ I WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE “WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”
Nie zajmie Ci to dłużej niż 2 minuty

KROK 1: Zabezpiecz Swoją rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło lub wybierz wariant obejmujący ochroną ubezpieczeniową również życie rodziców, teściów, małżonków oraz dzieci.
Wybierz intersujący Cię wariant:

Ubezpieczenie dla CiebieUbezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny

KROK 2: Wybierz wariant gwarantujący wypłatę pieniędzy najbliższym w razie Twojej śmierci lub wybierz wariant dodatkowo gwarantujący wypłatę świadczenia podczas Twojego poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu.
Twoje życieTwoje życie i zdrowie

KROK 2: Wybierz wariant gwarantujący wypłatę pieniędzy najbliższym w razie Twojej śmierci, wypłatę świadczenia podczas Twojego poważnego zachorowania, z tytułu śmierci bliskich lub wariant dodatkowo zawierający ochronę w razie choroby i pobytu w szpitalu najbliższych.
Twoje życie i zdrowie + życie rodzinyTwoje życie i zdrowie + życie i zdrowie rodziny

KROK 3: Sprawdź dostępne warianty WDCiR Twoje Życie:

KROK 3: Sprawdź dostępne warianty WDCiR Twoje Życie i Zdrowie:

KROK 3: Sprawdź dostępne warianty WDCiR Życie Rodziny:

KROK 3: Sprawdź dostępne warianty WDCiR Życie i Zdrowie Rodziny:

- naciśnij przycisk jeżeli chcesz wrócić do 1 kroku
KROK 4: ZAMÓW POLISĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU!!
ZAMÓW ONLINE

Imię i nazwisko

Numer pesel:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica i numer:

Zawód/Zatrudnienie:

Adres email

Numer telefonu

Osoby upoważnione do wypłaty świadczeń:
1. Imię, Nazwisko: Pesel:
2. Imię, Nazwisko: Pesel:
3. Imię, Nazwisko: Pesel:
4. Imię, Nazwisko: Pesel:

Dodatkowe osoby, uwagi:

Oświadczam, że:
-nie przebywam na zwolnieniu lekarskim oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, jeśli zwolnienie dotyczy/dotyczyło: złamania kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko, małżonek).
-nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo leczniczym i innej podobnej placówce
-nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak wygląda procedura zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Po wybraniu wariantu ubezpieczenia Klient otrzymuje do podpisania deklarację uczestnictwa. Po jej podpisaniu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, który jest dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia.

 

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Umowa zawierana jest bezterminowo. Długość korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 67 lat.

 

W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 67 lat.

 

Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 

Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym deklaracja uczestnictwa/zmiany została złożona do ubezpieczyciela, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki do 14 dnia obowiązywania umowy.

W odniesieniu do niektórych rodzajów ryzyk wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu.

Jeżeli posiadasz co najmniej 6 m-cy ubezpieczenie na życie w innej firmie (grupowe lub indywidualne) wówczas okres karencji nie obowiązuje

Okresy karencji wynoszą:

90 dni w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)

6 miesięcy w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego

180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną

 

Informacje o ubezpieczeniu + Ogólne Warunki

Oferujemy innowacyjny Program Ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny.
Zabezpiecza on przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować całą rodzinę. Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

Każdy z nas chce zabezpieczenia dla swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Co jednak zrobić, gdy nie mamy dostępu do ofert grupowych, a nasze dochody nie pozwalają nam na zakup standardowego ubezpieczenia na życie? To proste – warto sięgnąć po ofertę Warta dla Ciebie i Rodziny.

Poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich bliskich na wypadek utraty zdrowia, długiego leczenia, czy utraty pracy, a w konsekwencji utraty źródła dochodu, jest celem nie tylko osób posiadających dzieci, ale także osób samotnych. Odpowiedzią na te oczekiwania są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń grupowych dostępne w dużych firmach. Jednak w przypadku małych firm lub wykonywania wolnych zawodów albo gdy sami jesteśmy mikroprzedsiębiorcami takie rozwiązania są dla nas niedostępne. W tym kontekście szczególnie istotnym może okazać się rozwiązanie proponowane przez Wartę.

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób indywidualnych, w przystępnej cenie, gwarantujące zakres ubezpieczenia dostępny dotychczas tylko w ramach ubezpieczeń grupowych. Przywileje takie jak wypłata środków z okazji narodzin dziecka, czy wsparcie finansowe w przypadku śmierci bliskiej osoby są teraz dostępne praktycznie dla każdego. W zależności od indywidualnych potrzeb polisa może zostać odpowiednio dopasowana i zapewnić zabezpieczenie w różnych sytuacjach życiowych. Warta przygotowała ofertę zarówno dla osób, które chcą zadbać o swoją rodzinę, jak i dla tych, które nie posiadają rodziny, ale zależy im na zabezpieczeniu finansowym na wypadek np. utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie gwarantuje wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwych zdarzeń lub choroby, co może być szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody. Dodatkowo w przypadku zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłaty świadczeń w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewniają ponadstandardowe wysokości świadczeń.

Istotnym jest przejrzysty i prosty proces przygotowania polisy. Przystąpienie do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny nie wymaga żadnej ankiety medycznej, którą standardowo należy wypełnić przy zawarciu klasycznej umowy indywidualnej.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem Warty dla Ciebie i Rodziny jest cena, która jest stała i niezależna ani od wieku.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny:
1. Skrócone:(kliknij)
2. Pełne: (kliknij)

 

Zakres i Cena (zestawienie wszystkich wariantów)

wdcir

Ofertę można rozszerzyć do dodatkowe pakiety:

 

Pakiety dodatkowe Pakiet S Pakiet M Pakiet L
Zgon +10 000 PLN +20 000 PLN +30 000 PLN
Zgon w wyniku wypadku +20 000 PLN +40 000 PLN +60 000 PLN
Zgon w wyniku wypadku przy pracy +20 000 PLN +40 000 PLN +60 000 PLN
Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego +30 000 PLN +60 000 PLN +90 000 PLN
Zgon w wyniku zawału, udaru mózgu +10 000 PLN +20 000 PLN +30 000 PLN
Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy +30 000 PLN +60 000 PLN +90 000 PLN
Inwalidztwo w wyniku wypadku +10 000 PLN +20 000 PLN +30 000 PLN
Składka +6 PLN +10 PLN +13 PLN

polecamy: Bilety Sindbad Eurobus | Ubezpieczenia Chrzanów Jaworzno | Biuro Podróży Chrzanów | Fotografia ślubna |

Ubezpieczenia Kraków, OC Kraków, AC Kraków Ubezpieczenia Zabierzów, OC Zabierzów, AC Zabierzów Ubezpieczenia Krzeszowice, OC Krzeszowice, AC Krzeszowice Ubezpieczenia Trzebinia, OC Trzebinia, AC Trzebinia Ubezpieczenia Chrzanów, OC Chrzanów, AC Chrzanów Ubezpieczenia Jaworzno, OC Jaworzno, AC Jaworzno Ubezpieczenia Katowice, OC Katowice, AC Katowice Ubezpieczenia Libiąż, OC Libiąż, AC Libiąż